Cách mở tệp RAR được bảo vệ bằng mật khẩu

Việc chuyển các tệp lớn qua mạng doanh nghiệp hoặc Internet có thể sử dụng một lượng đáng kể tài nguyên hệ thống, tùy thuộc vào mạng của bạn, có thể dẫn đến giảm hiệu suất cho đồng nghiệp sử dụng mạng. Sử dụng tính năng nén tệp RAR có thể giảm đáng kể mức tiêu hao này, đồng thời cho phép bạn bảo mật các tài liệu, tệp và dữ liệu nhạy cảm của công ty và pháp lý bằng mật khẩu bảo vệ. Mặc dù điều này làm tăng tính bảo mật cho dữ liệu của công ty bạn, nhưng việc mất mật khẩu có thể gây khó khăn cho việc truy xuất. Chỉ có hai cách để mở tệp RAR bị khóa mật khẩu - có mật khẩu hoặc sử dụng phần mềm bẻ khóa để xác định mật khẩu.

Với mật khẩu

1

Khởi chạy tiện ích giải nén RAR như WinRAR, RAR File Open Knife hoặc 7-Zip.

2

Mở tệp RAR và chọn tính năng giải nén trên tiện ích của bạn.

3

Nhập mật khẩu cho tệp khi được nhắc.

4

Giải nén các tệp có trong tệp RAR theo hướng dẫn trên màn hình.

Không có mật khẩu

1

Khởi động tiện ích bẻ khóa RAR như RAR Password Unlocker, Atomic Password Recovery hoặc RAR Password Cracker.

2

Mở tệp RAR được bảo vệ bằng mật khẩu trong tiện ích.

3

Chọn tùy chọn để bắt đầu "cuộc tấn công bạo lực", một cách tiếp cận có hệ thống thử tất cả các kết hợp mật khẩu có thể có để khám phá mật khẩu.

4

Cho phép tiện ích một thời gian để xử lý mật khẩu. Tùy thuộc vào độ phức tạp của mật khẩu, quá trình này có thể chỉ mất vài phút hoặc có thể là vài giờ.

5

Sao chép mật khẩu được trình bày bởi tiện ích bẻ khóa khi quá trình hoàn tất.

6

Khởi chạy tiện ích giải nén RAR.

7

Mở tệp RAR và chọn tính năng giải nén trên tiện ích của bạn.

8

Nhập mật khẩu cho tệp khi được nhắc.

9

Giải nén các tệp có trong tệp RAR theo hướng dẫn trên màn hình.