Tại sao Chính sách Nhân sự lại Quan trọng

Các chính sách nhân sự giúp thực hiện một cách tiếp cận nhất quán đối với quản lý. Theo Gregorio Billikopf tại Đại học California, Berkeley, “Các chính sách có thể là một công cụ tốt để giảm thiểu nhận thức về việc đối xử tùy tiện với nhân viên.” Tất cả mọi người từ nhân viên cấp thấp nhất đến quản lý cấp cao nhất nên hiểu đầy đủ về bất kỳ chính sách nhân sự nào mà bạn đưa ra. Cố gắng không giới hạn phong cách quản lý cá nhân của người giám sát của bạn quá nhiều, nhưng hãy đảm bảo rằng mọi người đều biết họ mong đợi điều gì và cấp dưới hoặc đồng nghiệp của họ nên được đối xử như thế nào trong một số tình huống nhất định, bao gồm cả kỷ luật và khen thưởng.

Định nghĩa

Chính sách nhân sự là một quá trình hành động được lập kế hoạch trước nhằm thiết lập một hướng dẫn để làm việc hướng tới các kết quả và mục tiêu có thể chấp nhận được. Chính sách nhân sự là các quy tắc chi phối cách giải quyết tình huống liên quan đến nguồn nhân lực hoặc nhân sự. Chúng là những hướng dẫn để ra quyết định giúp giữ cho hệ thống công bằng và không thiên vị nhất có thể. Họ phác thảo hành vi của người lao động trong một khuôn khổ rộng phản ánh ý định và mục tiêu của lãnh đạo cao nhất.

Chức năng

Các chính sách về nhân sự cung cấp một khuôn khổ để quản lý thống nhất và nhất quán. Chúng giúp nhân viên hiểu được lý do đằng sau các quyết định và ngăn chặn chủ nghĩa thiên vị - thực tế hoặc nhận thức. Chính sách nhân sự phác thảo quy trình tuyển dụng, bao gồm việc liệu họ có nên được thử việc trước hay không, thông tin về thời gian thử việc hoặc các vấn đề đào tạo khác. Họ cũng vạch ra các chức năng trả lương, bao gồm tiền lương, hoa hồng và tiền thưởng để nhân viên có mục tiêu và phương pháp khen thưởng rõ ràng.

Nguyên tắc của Chính sách Nhân sự

Một chính sách nhân sự tốt sẽ giúp phù hợp với từng nhân viên vào đúng vị trí và biến công ty của bạn thành một tập thể có tổ chức và phối hợp. Nó vạch ra chương trình đào tạo công việc cho từng vị trí và việc tuân theo các hướng dẫn sẽ giúp mọi nhân viên chuẩn bị đầy đủ cho công việc của họ. Các chính sách nhân sự tạo ra sự an toàn trong cơ hội, đồng thời tạo ra động lực và sự công nhận. Các chính sách rõ ràng giúp nhân viên của bạn thực hiện công việc của họ ở mức tốt nhất và hướng tới các mục tiêu nghề nghiệp và tương lai.

Nội dung chính sách

Các chính sách nhân sự của bạn nên bao gồm ba lĩnh vực: kỳ vọng của người sử dụng lao động, kỳ vọng của nhân viên và các vấn đề hành chính, và tất cả phải được đưa vào sổ tay nhân viên của bạn hoặc các tài liệu đào tạo hoặc thủ tục khác. Các kỳ vọng của nhà tuyển dụng bao gồm sự chuyên cần, đúng giờ, thời gian nghỉ, yêu cầu công việc và có thể là chính sách về Internet hoặc thuốc. Các kỳ vọng của nhân viên bao gồm tiền bồi thường, tiền lương, phúc lợi, quấy rối tình dục, quyền riêng tư, cơ hội việc làm bình đẳng và bất kỳ thủ tục khiếu nại nào. Các vấn đề hành chính bao gồm bất kỳ tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc thay đổi nào đối với sổ tay hoặc các chính sách khác.

Tạo và thực hiện

BNET khuyên: “Một chính sách nhân sự nên phản ánh thông lệ tốt, được viết ra, được truyền đạt trong toàn tổ chức và phải thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi”. Thu hút sự tham gia của quản lý, người giám sát và nhân viên của bạn là rất quan trọng. Đảm bảo tính đến các chính sách trước đây, phong cách quản lý và thách thức của nhân viên khi viết hoặc cập nhật chính sách của bạn. Để có hiệu quả, các chính sách của bạn cần được truyền đạt tốt. Đảm bảo rằng chúng luôn sẵn sàng và được giao cho từng nhân viên để tránh những phàn nàn về sự thiếu hiểu biết sau này.