Làm thế nào để biết nếu yêu cầu Facebook của bạn bị từ chối

Khi bạn yêu cầu kết bạn trên Facebook, bạn chỉ được thông báo về trạng thái yêu cầu của mình nếu người đó chấp nhận yêu cầu đó. Người dùng Facebook nhận được yêu cầu có tùy chọn không thực hiện hành động theo yêu cầu của bạn hoặc từ chối yêu cầu đó. Mặc dù Facebook không có hệ thống thông báo cho các yêu cầu bị từ chối, nhưng bạn vẫn có thể xác định xem yêu cầu kết bạn của mình có bị từ chối hay không.

1

Nhập tên của người bạn đã yêu cầu vào hộp "Tìm kiếm" ở đầu trang chủ tài khoản Facebook của bạn.

2

Nhấp vào tên của người mà bạn bè bạn yêu cầu.

3

Nhìn vào nút màu xám bên cạnh tên của người đó. Nếu nút có nội dung "Đã gửi yêu cầu kết bạn" thì người đó chưa chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu kết bạn của bạn. Nếu nút có nội dung "+1 Thêm bạn bè", thì người đó đã từ chối yêu cầu kết bạn của bạn.