Cách chuyển email từ Hotmail sang Gmail

Google cung cấp một tùy chọn trong Gmail để di chuyển tất cả thư và danh bạ từ Hotmail cũng như các dịch vụ email POP và IMAP khác. Công cụ nhập truy cập Hotmail của bạn với thông tin đăng nhập của bạn và tự động nhập tất cả dữ liệu của bạn, cho phép bạn chuyển từ sử dụng Hotmail sang Gmail. Ngoài ra, dịch vụ còn tự động chuyển tiếp thư được gửi đến tài khoản Hotmail của bạn đến hộp thư đến Gmail, cho phép bạn tiếp tục nhận thư được gửi đến tài khoản cũ của mình.

1

Truy cập trực tuyến vào Gmail.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2

Nhấp vào biểu tượng "Cờ lê" ở trên cùng bên phải và chọn "Cài đặt Thư".

3

Nhấp vào "Tài khoản và Nhập" trong menu Cài đặt Thư.

4

Nhấp vào "Nhập Thư và Danh bạ." Cửa sổ bật lên hiển thị trình hướng dẫn di chuyển từng bước để nhập thư của bạn từ Hotmail.

5

Nhập địa chỉ email Hotmail của bạn vào trường văn bản và nhấp vào "Tiếp tục".

6

Nhập mật khẩu Hotmail của bạn vào trường văn bản và nhấp vào "Tiếp tục".

7

Để tất cả các hộp kiểm được chọn và nhấp vào "Bắt đầu nhập". Nhấp vào "OK" để đóng cửa sổ.