Chi phí Khởi động Trung bình cho một Trung tâm Chăm sóc Trẻ em

Sự gia tăng thu nhập của hộ gia đình hai bên đã tạo ra nhu cầu rất lớn về các dịch vụ liên quan đến chăm sóc trẻ em. Bắt đầu một trung tâm chăm sóc trẻ em có thể mang lại lợi nhuận; tuy nhiên, chi phí khởi nghiệp trung bình cho một người có thể dao động từ 10.000 USD đến 50.000 USD, theo Entrepreneur. Các cơ sở giữ trẻ được thành lập thường thu hút phụ huynh có trẻ sơ sinh, trẻ em mẫu giáo và trẻ em trong độ tuổi đi học, những người đang muốn gửi con của họ với các nhà giữ trẻ vì nhu cầu làm việc bên ngoài gia đình.

Chi phí hoạt động

Chi phí khởi động thực tế cho trung tâm chăm sóc trẻ em của bạn sẽ phụ thuộc vào cách bạn chọn thành lập và vận hành doanh nghiệp của mình. Ví dụ, chọn bắt đầu một trung tâm chăm sóc trẻ em tại nhà của bạn sẽ ít tốn kém hơn so với thuê hoặc mua một tòa nhà hoặc địa điểm văn phòng. Các trung tâm chăm sóc trẻ tại nhà có chi phí chung thấp hơn, bao gồm tiền thuê nhà và các chi phí liên quan đến các tiện ích và bảo trì tòa nhà. Ngoài ra, các yếu tố khác cần xem xét khi xác định chi phí khởi động trung tâm giữ trẻ là giờ giữ trẻ; cho dù bạn chọn cung cấp thực phẩm cho trẻ em; số lượng trẻ em mà bạn dự định nuôi dưỡng; bạn định tính phí bao nhiêu; và các cân nhắc của nhân viên, chẳng hạn như tiền lương và phúc lợi của nhân viên.

Chi phí chạy

Self-Help.org nói rằng chi phí để bắt đầu một trung tâm chăm sóc trẻ em nếu bạn đang tiếp quản một cơ sở hiện có có thể tốn ít nhất $ 55,000 chi phí cải tạo. Họ cũng tiết lộ rằng vật tư và thiết bị có thể tốn hơn 60 đô la cho mỗi đứa trẻ. Theo Self-Help.org, đồ dùng và thiết bị giáo dục có thể tổng cộng hơn $ 4,700. Các chi phí khác bao gồm chi phí tiếp thị, nội thất và chi phí hành chính; Self-Help trung bình tổng chi phí cho một trung tâm chăm sóc trẻ em mới thành lập là $ 95.485.

Quy định của Nhà nước

Mỗi tiểu bang có quy định riêng về các yêu cầu để trở thành nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép và các yêu cầu khác, chẳng hạn như trình độ để vận hành hợp pháp một cơ sở giữ trẻ, tỷ lệ giáo viên trên trẻ em và các yêu cầu về an toàn cho nhân viên và trẻ em. Tiểu bang của bạn có thể tính lệ phí để đăng ký trở thành một trung tâm chăm sóc trẻ em được cấp phép. Các tiểu bang thiết lập các quy định chăm sóc trẻ em để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của trẻ em. Các yêu cầu chăm sóc trẻ em này do cơ quan cấp phép chăm sóc trẻ em ở tiểu bang của bạn đặt ra.

Các nguồn lực khác

Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Thông tin Chăm sóc Trẻ em Quốc gia cung cấp thông tin cấp phép cho mỗi tiểu bang. Các tổ chức khác có thể cung cấp thông tin hữu ích là Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục Trẻ nhỏ, Hiệp hội Quốc gia về Chăm sóc Trẻ em Gia đình và Hiệp hội Chăm sóc Trẻ em Quốc gia.