Năm chức năng của Quản lý & Lãnh đạo

Hàng ngày, các nhà quản lý có nhiệm vụ dẫn dắt và truyền cảm hứng cho những người làm việc dưới quyền. Điều này bao gồm việc lập kế hoạch cho sự thành công của nhóm và hoàn thành những gì cần thiết để vận hành một doanh nghiệp. Năm chức năng chính được coi là cách mà ban lãnh đạo nên dẫn dắt và tương tác với các thành viên trong nhóm. Từ việc lập kế hoạch đến xem xét, quản lý càng cụ thể thì doanh nghiệp càng đạt được mục tiêu hiệu quả.

tiền boa

Năm chức năng chính của quản lý là hoạch định chiến lược, tổ chức nguồn lực, bố trí nhân sự, chỉ đạo các hoạt động và kiểm soát sự thành công của công ty.

Hoạch định Chiến lược Hành động

Hoạch định chiến lược là quá trình đánh giá các mục tiêu của công ty và sau đó thiết lập một lộ trình để đạt được thành công. Chức năng này đánh giá các hoạt động và mục tiêu hiện có. Sau đó, các nhà quản lý lên lịch cho các hoạt động sẽ dẫn đến việc đạt được những mục tiêu đó. Các nhà lãnh đạo có xu hướng chiến lược hơn: họ phải trở thành những người giải quyết vấn đề có thể nhìn thấy bức tranh lớn đồng thời xác định những điều cụ thể ảnh hưởng đến thành công chung. Ví dụ: nếu mục tiêu là cải thiện thời gian để khách hàng hoàn thành đơn đặt hàng, thì một chiến lược hoạt động sẽ được thực hiện để cải thiện việc hoàn thành sản phẩm.

Tổ chức các nguồn lực để đạt được các mục tiêu

Chức năng tổ chức tập hợp các nguồn lực lại với nhau để đạt được các mục tiêu được thiết lập trong chức năng lập kế hoạch. Nguồn lực bao gồm vật liệu, nhân sự và hỗ trợ tài chính. Người lãnh đạo cần xác định những hoạt động nào là cần thiết, giao những hoạt động đó cho nhân sự cụ thể, giao nhiệm vụ một cách hiệu quả. Các nhà lãnh đạo cần phối hợp các nhiệm vụ để giữ cho các nguồn lực di chuyển hiệu quả đến các mục tiêu. Điều quan trọng là phải ưu tiên những nguồn lực nào là cần thiết tại bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ, nếu cần thêm hàng tồn kho nhưng công ty không có đủ nguồn tài chính để mua hàng tồn kho, thì ưu tiên là giải quyết nhu cầu tài chính.

Đặt đúng nhân tài vào đúng chỗ

Khi một doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, nó sẽ làm tê liệt khả năng phục vụ khách hàng của công ty và nó cũng khiến đội ngũ nhân viên hiện tại bị áp đảo. Ban lãnh đạo cần xác định các vị trí nhân viên chủ chốt và đảm bảo rằng nhân tài phù hợp đang phục vụ nhiệm vụ công việc cụ thể đó. Một khi cơ cấu nhân sự phù hợp được thiết lập, các nhà lãnh đạo cần được đào tạo, phát triển chuyên môn, trả lương và giám sát hiệu quả hoạt động. Các nhà lãnh đạo hiệu quả có khả năng phát triển tài năng và xác định những người sẵn sàng thăng tiến.

Hoạt động hướng dẫn và chỉ đạo

Chỉ đạo các hoạt động là một chức năng chính. Để cho nhân viên biết những gì cần phải làm và cũng là trách nhiệm của các nhà quản lý. Tuy nhiên, các ông chủ nói với mọi người phải làm gì, trong khi các nhà lãnh đạo thúc đẩy mọi người đóng góp theo những cách có ý nghĩa. Chức năng chỉ đạo đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải làm nhiều việc hơn là chỉ ra lệnh, mặc dù các nhiệm vụ phải được hoàn thành để kinh doanh thành công. Chức năng này bắt đầu với việc giám sát cấp dưới đồng thời thúc đẩy các nhóm thông qua sự lãnh đạo có hướng dẫn được truyền đạt theo những cách rõ ràng.

Kiểm soát hệ thống thành công

Hệ thống kiểm soát đề cập đến tất cả các quy trình mà các nhà lãnh đạo tạo ra để giám sát sự thành công. Các huấn luyện viên thể thao có một câu nói, "Người chiến thắng giữ điểm số", có nghĩa là người chiến thắng biết mình đang ở đâu và biết điều gì là cần thiết để đạt được mục tiêu. Chức năng kinh doanh này yêu cầu các nhà lãnh đạo thiết lập các tiêu chuẩn hoạt động, đo lường hiệu suất thực tế và so sánh các số liệu để xác định các điểm bất thường.

Ví dụ, một nhà lãnh đạo bán hàng không chỉ tập trung vào những con số bán hàng cuối cùng; anh ấy xem xét các hoạt động hàng đầu như số lượng quảng cáo chiêu hàng tối thiểu và các cuộc gọi đi. Các nhà lãnh đạo xem xét dữ liệu và thực hiện các điều chỉnh trong quy trình, chính sách, đào tạo hoặc nhân sự để giải quyết các thất bại dựa trên dữ liệu đó. Các nhà lãnh đạo chiến thắng không coi hiệu suất kém là thất bại mà là cơ hội để giải quyết một vấn đề đạt được kết quả mong muốn.