Ưu điểm & Nhược điểm của Phân tích SWOT

Các chủ doanh nghiệp nhỏ phải tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng đánh giá cao, đồng thời sản xuất và cung cấp chúng theo những cách đặc biệt so với đối thủ cạnh tranh. Để đáp ứng thách thức, một công ty phải xác định các mục tiêu và mục tiêu kinh doanh và hoạt động hiện tại của mình, đồng thời xem xét các yếu tố tác động như nhau. Các công ty tham gia vào quá trình động não có cấu trúc, có thể được hỗ trợ bởi phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Đe doạ (SWOT). Các ưu điểm của phương pháp SWOT, chẳng hạn như việc sử dụng nó để giải quyết nhiều vấn đề kinh doanh, khiến nó trở thành một công cụ đáng mong đợi để hỗ trợ một số phiên động não. Tuy nhiên, những nhược điểm của công cụ, chẳng hạn như phân tích chủ quan về một vấn đề, khiến nó ít được người khác mong muốn.

Ứng dụng phân tích SWOT

Phương pháp SWOT đóng vai trò như một công cụ để cấu trúc các phiên động não. Do đó, một vấn đề hoặc quy trình được giải quyết bằng công cụ SWOT có thể được xem xét theo giai đoạn hoặc vòng đời. Ví dụ, quá trình lập kế hoạch chiến lược bao gồm nhiều bước hoặc nhiều giai đoạn.

Tuy nhiên, bản thân phân tích SWOT, giống như một phiên động não, chỉ đơn giản hoạt động như một công cụ có thể tái sử dụng để thu thập các ý tưởng liên quan đến một vấn đề hoặc một vấn đề cụ thể. Ví dụ, một doanh nghiệp xác định vào mỗi dịp, nếu một phiên động não có ý nghĩa để giải quyết một kế hoạch chiến lược hoặc phân tích cạnh tranh. Nếu vậy, doanh nghiệp sẽ quyết định xem họ sẽ sử dụng phương pháp SWOT hay một công cụ thay thế để tạo điều kiện cho phiên họp.

Ưu điểm: Miền có vấn đề

Phân tích SWOT có thể được áp dụng cho một tổ chức, đơn vị tổ chức, cá nhân hoặc nhóm. Ngoài ra, phân tích có thể hỗ trợ một số mục tiêu của dự án. Ví dụ, phương pháp SWOT có thể được sử dụng để đánh giá một sản phẩm hoặc thương hiệu, một thương vụ mua lại hoặc quan hệ đối tác, hoặc thuê ngoài của một chức năng kinh doanh. Ngoài ra, phân tích SWOT có thể có lợi trong việc đánh giá một nguồn cung cấp cụ thể, một quy trình kinh doanh, thị trường sản phẩm hoặc việc triển khai một công nghệ cụ thể.

Ưu điểm: Tính trung lập của ứng dụng

Phân tích SWOT được thực hiện bằng cách xác định một mục tiêu và tiến hành một phiên động não để xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài thuận lợi và không thuận lợi cho việc đạt được mục tiêu. Cách tiếp cận này vẫn giữ nguyên cho dù phân tích hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược, phân tích cơ hội, phân tích cạnh tranh, phát triển kinh doanh hoặc các quy trình phát triển sản phẩm.

Ưu điểm: Phân tích nhiều cấp độ

Bạn có thể thu được thông tin có giá trị về cơ hội của mục tiêu bằng cách xem từng yếu tố trong số bốn yếu tố của phân tích SWOT - điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa - độc lập hoặc kết hợp. Ví dụ: các mối đe dọa đã xác định trong môi trường kinh doanh, chẳng hạn như các quy định mới của chính phủ liên quan đến thiết kế sản phẩm hoặc giới thiệu các sản phẩm cạnh tranh, có thể cảnh báo chủ doanh nghiệp rằng đề xuất đầu tư vào dây chuyền sản xuất mới cần được đánh giá cẩn thận hơn.

Ngoài ra, nhận thức về điểm yếu của công ty chẳng hạn như thiếu nhân viên có năng lực có thể cho thấy cần phải xem xét việc thuê ngoài các chức năng cụ thể. Đổi lại, các cơ hội như sự sẵn có của các khoản vay lãi suất thấp cho các công ty khởi nghiệp có thể khuyến khích doanh nhân theo đuổi việc phát triển một sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Ngược lại, những điểm mạnh đã được xác định, chẳng hạn như kinh nghiệm dày dặn trong một ngành có tốc độ phát triển quốc tế nhanh chóng, có thể gợi ý nhu cầu hợp tác với các công ty nước ngoài.

Ưu điểm: Tích hợp dữ liệu

Phân tích SWOT đòi hỏi sự kết hợp của thông tin định lượng và định tính từ một số nguồn. Việc truy cập vào một loạt dữ liệu từ nhiều nguồn giúp cải thiện việc lập kế hoạch và hoạch định chính sách cấp doanh nghiệp, nâng cao khả năng ra quyết định, cải thiện giao tiếp và giúp điều phối hoạt động.

Ưu điểm: Tính đơn giản

Phân tích SWOT không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cũng như đào tạo. Thay vào đó, nó có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai có kiến ​​thức về doanh nghiệp được đề cập và ngành mà nó hoạt động. Quá trình này bao gồm một phiên động não được tạo điều kiện, trong đó bốn khía cạnh của phân tích SWOT được thảo luận. Do đó, niềm tin và đánh giá của từng người tham gia được tổng hợp thành các đánh giá tập thể được cả nhóm tán thành. Bằng cách này, kiến ​​thức của mỗi cá nhân trở thành kiến ​​thức của nhóm.

Lợi thế: Chi phí

Bởi vì phân tích SWOT không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cũng như đào tạo, một công ty có thể chọn một nhân viên để tiến hành phân tích thay vì thuê một nhà tư vấn bên ngoài. Ngoài ra, SWOT là một phương pháp có phần đơn giản, có thể thực hiện trong thời gian khá ngắn.

Nhược điểm: Không có yếu tố trọng số

Phân tích SWOT dẫn đến bốn danh sách riêng lẻ về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa. Tuy nhiên, công cụ không cung cấp cơ chế để xếp hạng mức độ quan trọng của yếu tố này so với yếu tố khác trong bất kỳ danh sách nào. Do đó, rất khó để xác định mức độ tác động thực sự của bất kỳ yếu tố nào lên mục tiêu.

Bất lợi: Sự mơ hồ

Phân tích SWOT tạo ra một mô hình một chiều phân loại từng thuộc tính của vấn đề thành điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội hoặc mối đe dọa. Kết quả là mỗi thuộc tính dường như chỉ có một ảnh hưởng đến vấn đề đang được phân tích. Tuy nhiên, một yếu tố có thể vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Ví dụ: việc xác định vị trí chuỗi cửa hàng trên những con phố đi lại thuận tiện giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận có thể được phản ánh trong việc tăng doanh số bán hàng. Tuy nhiên, chi phí vận hành các cơ sở có khả năng hiển thị cao có thể gây khó khăn cho việc cạnh tranh về giá nếu không có doanh số bán hàng lớn.

Nhược điểm: Phân tích chủ quan

Để tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của công ty, các quyết định kinh doanh phải dựa trên dữ liệu đáng tin cậy, phù hợp và có thể so sánh được. Tuy nhiên, việc thu thập và phân tích dữ liệu SWOT đòi hỏi một quá trình chủ quan phản ánh thành kiến ​​của các cá nhân thu thập dữ liệu và tham gia vào phiên động não. Ngoài ra, dữ liệu đầu vào cho phân tích SWOT có thể trở nên lỗi thời khá nhanh.