Cách Kiểm tra Tình trạng Giấy phép Lái ​​xe

Nhân viên của bạn là sức mạnh của công ty bạn, nhưng họ cũng là một trách nhiệm tiềm ẩn. Nếu một nhân viên lái xe của công ty hoặc xe của chính họ đi công tác, công ty của bạn có thể chịu một số trách nhiệm về bất kỳ tai nạn nào. Một bước để giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn là kiểm tra giấy phép lái xe để đảm bảo tính hợp lệ. Bạn cũng có thể kiểm tra hồ sơ lái xe đầy đủ của nhân viên.

Thực hiện kiểm tra trực quan

Bước đầu tiên trong quá trình kiểm tra giấy phép lái xe, hãy xem kỹ giấy phép đó. Giấy phép lái xe hiện đại là những loại giấy tờ tinh vi rất khó làm giả. Trong số những điều bạn cần chú ý:

  • Ngày hết hạn: Giấy phép còn hiệu lực hay đã hết hạn?
  • Ảnh: Người được hiển thị trong ảnh có phải là nhân viên của bạn không?
  • Chữ ký: Chữ ký trên giấy phép có khớp với chữ ký của nhân viên của bạn không?
  • Địa chỉ: Địa chỉ có khớp với hồ sơ nhân viên của bạn không?
  • Ngày sinh: Điều này phải khớp với hồ sơ nhân viên của bạn.

Hầu hết các tiểu bang đã cấp giấy phép tuân thủ đạo luật REAL ID của liên bang. Giấy phép bao gồm hình ảnh nổi ba chiều của ảnh người lái xe và có biểu tượng REAL ID (có một số loại đang được sử dụng) ở góc trên bên phải. Giấy phép nhân viên của bạn phải tuân thủ REAL ID trước thời hạn tại tiểu bang của bạn. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ là một nguồn thông tin đáng tin cậy về giao thức REAL ID.

Kiểm tra tính hợp lệ của giấy phép

Ngay cả một giấy phép trông hợp lệ cũng có thể không còn hiệu lực nếu giấy phép đó đã bị đình chỉ. Bộ Xe cơ giới ở tiểu bang đã cấp giấy phép có thể xác nhận rằng giấy phép đó đang tồn tại và không bị đình chỉ. Ở nhiều bang, bước xác nhận này có thể được thực hiện trực tuyến. Ví dụ, Bộ Cấp phép của Washington cung cấp dịch vụ kiểm tra giấy phép lái xe trực tuyến đơn giản. Khi bạn cung cấp số giấy phép lái xe và ngày tháng năm sinh của người lái xe, hệ thống trực tuyến sẽ ngay lập tức trả về thông tin cho biết giấy phép hiện tại có hợp lệ hay không.

Việc kiểm tra tình trạng có thể áp dụng cho bằng lái xe thông thường, nhưng nó cũng bao gồm giấy phép lái xe, thẻ căn cước không phải người lái xe và giấy phép lái xe mô tô hoặc thương mại. Nó không cung cấp thông tin bổ sung, chẳng hạn như hồ sơ lái xe của người có giấy phép lái xe.

Ở những tiểu bang không cung cấp kiểm tra tình trạng trực tuyến, hãy truy cập trang web của DMV hoặc gọi điện đến văn phòng để tìm hiểu thủ tục xác nhận giấy phép. Một số tiểu bang có thể xác minh giấy phép bằng lời nói qua điện thoại hoặc trong một chuyến thăm trực tiếp. Những người khác yêu cầu một số thủ tục giấy tờ. Nó thường liên quan đến việc gửi một biểu mẫu bao gồm thông tin giấy phép lái xe quan trọng. Có thể có một khoản phí khiêm tốn cho dịch vụ.

Kiểm tra hồ sơ lái xe

Bạn cũng có thể kiểm tra hồ sơ lái xe của nhân viên. Các thủ tục khác nhau giữa các tiểu bang, vì vậy bạn cần kiểm tra chi tiết với DMV của tiểu bang.

Ví dụ, Tiểu bang Washington cung cấp một số loại hồ sơ lái xe. Đối với người sử dụng lao động, hồ sơ được cung cấp bao gồm thông tin về tiền án, vi phạm giao thông, va chạm, đình chỉ và chi tiết về việc hầu tòa. Giống như kiểm tra tính hợp lệ của giấy phép, yêu cầu về hồ sơ lái xe có thể được thực hiện trực tuyến.

Giống như nhiều tiểu bang, Bộ Cấp phép của Washington lưu ý rằng người sử dụng lao động nhận được bản sao hồ sơ lái xe phải giữ bí mật hồ sơ này. Nó không thể được tiết lộ cho một bên thứ ba.

Người sử dụng lao động cũng có thể yêu cầu người lao động lấy bản sao hồ sơ lái xe của họ để người sử dụng lao động xem xét. Ở một số khu vực pháp lý, việc người lái xe có được hồ sơ là một quá trình đơn giản hơn so với việc bên thứ ba yêu cầu.

Mặc dù có các dịch vụ thương mại có thể lấy thông tin hồ sơ lái xe cho doanh nghiệp của bạn, nhưng quá trình này thường đủ đơn giản để thực hiện mà không cần sự hỗ trợ của bên thứ ba.