Làm thế nào để biết khi có điều gì đó sẽ đến trên eBay

Cho dù bạn đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ và muốn theo dõi các lô hàng của mình trên eBay hay bạn là khách hàng muốn theo dõi giao dịch mua gần đây trên eBay từ một doanh nghiệp nhỏ, hãy theo dõi một mặt hàng đã vận chuyển để biết khi nào hàng sẽ đến trước cửa nhà khách hàng là một quá trình đơn giản. Người gửi hàng sẽ muốn tải lên thông tin theo dõi để đảm bảo rằng khách hàng của họ biết khi nào gói hàng eBay của họ sẽ đến nơi, sau đó sẽ gửi email tự động cho khách hàng với thông tin đó. Người nhận cũng có thể theo dõi gói hàng qua My eBay.

Người bán

1

Đăng nhập vào tài khoản người bán eBay của bạn.

2

Chọn liên kết "My eBay" ở trên cùng bên phải của trang.

3

Nhấp vào liên kết "Theo dõi và quản lý lô hàng của bạn" trong menu thả xuống và xem tất cả thông tin theo dõi cho các lô hàng của bạn để bạn có thể tìm hiểu khi nào khách hàng của mình sẽ nhận được các mặt hàng đã bán.

Người mua

1

Đăng nhập vào tài khoản eBay của bạn.

2

Chọn liên kết "My eBay" ở trên cùng bên phải của trang.

3

Nhấp vào liên kết "Lịch sử mua hàng" trong menu thả xuống. Xem mặt hàng được liệt kê của bạn và nhấp vào số theo dõi của nó để xem ngày đến của mặt hàng. Số này sẽ được liệt kê dưới tên mặt hàng nếu người bán in nhãn vận chuyển bằng eBay hoặc PayPal hoặc tải lên một số theo dõi.