Cách sửa chức năng Fn trên máy tính Dell

Phím "Fn" trên Dell bật và tắt các phím đa phương tiện. Trên một số kiểu máy, bạn phải nhấn "Fn" để kích hoạt các phím đa phương tiện này, nhưng thao tác bàn phím có thể được thay đổi trên PC Dell để các phím đa phương tiện luôn bật. Tuy nhiên, cài đặt này có thể ảnh hưởng đến công việc của bạn; một số ứng dụng doanh nghiệp gán các chức năng đặc biệt cho các phím nhất định trên bàn phím và Dell có thể ghi đè các chức năng này nếu phím được đề cập cũng là phím đa phương tiện. Bạn có thể thay đổi cài đặt trên Dell để các phím đa phương tiện chỉ kích hoạt khi nhấn "Fn".

1

Bật hoặc khởi động lại máy tính. Nhấn "F2" trên màn hình logo Dell để vào cài đặt BIOS.

2

Sử dụng các phím mũi tên để chọn tab "Nâng cao". Cuộn xuống "Hành vi phím chức năng".

3

Nhấn "+" hoặc "-" để thay đổi cài đặt thành "Phím chức năng trước." Chuyển đến tab "Thoát".

4

Chọn "Exit Saving Changes" rồi nhấn "Enter" để sửa phím chức năng trên Dell và khởi động lại máy tính.