Cách đặt lại mật khẩu email AOL đã quên

Nhiệm vụ đơn giản là kiểm tra email của bạn có thể là một vấn đề lớn nếu bạn thấy mình bị khóa khỏi hộp thư đến. Bạn có thể gặp phải trường hợp này nếu bạn quên chi tiết đăng nhập thư AOL hoặc mật khẩu email AOL của mình.

May mắn thay, tình hình không phải là vô vọng. AOL cung cấp một giải pháp đơn giản cho phép bạn đặt lại mật khẩu AOL. Bạn có thể làm điều này nếu bạn đã có quyền truy cập vào một tài khoản email khác hoặc có điện thoại thông minh của bạn.

Bắt đầu quá trình thiết lập lại

Nếu bạn quên chi tiết đăng nhập thư AOL của mình, bạn có thể nhấp vào nút "Quên mật khẩu?" ở cuối hộp thoại đăng nhập trên trang đăng nhập. Thao tác này sẽ khởi chạy ứng dụng đặt lại mật khẩu. Ở đó, bạn sẽ phải nhập địa chỉ email hoặc tên người dùng AOL của mình. Lưu ý rằng bạn cần nhớ ít nhất một trong số những điều này, vì bạn không thể đặt lại mật khẩu của mình nếu bạn không nhớ tên người dùng AOL hoặc ít nhất là địa chỉ email AOL của mình. Sau khi điền xong, bạn cần nhập mã được hiển thị trong trường CAPTCHA. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào nút có nhãn “Tiếp theo”.

Đặt lại mật khẩu AOL của bạn

Trên trang tiếp theo, bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng điện thoại hoặc sử dụng một địa chỉ email khác.

Nếu bạn chọn đặt lại mật khẩu thông qua điện thoại di động của mình, bạn sẽ nhấp vào liên kết có nhãn “Nhắn tin cho điện thoại di động của tôi” và nhập số điện thoại đầy đủ của bạn, sau đó nhấp vào "gửi". Một trang có nhãn “Xác minh đây là tài khoản của bạn” sẽ xuất hiện. Đừng đóng nó cho đến khi bạn nhận được mã trên điện thoại di động của mình và nhập mã đó trên trang.

Nếu bạn chọn đặt lại mật khẩu của mình bằng một địa chỉ email khác, thì địa chỉ email thay thế phải có trong hồ sơ AOL của bạn. Chỉ cần nhấp vào liên kết có nhãn “Địa chỉ email thay thế", sau đó chọn "Tiếp theo", tiếp theo là "Đóng".

Sử dụng điện thoại di động của bạn

Khi bạn đã chọn tùy chọn để nhắn tin đến số của mình, bạn sẽ nhận được mã gồm năm chữ số trên điện thoại của mình từ AOL. Nhập nó vào hộp trên trang để xác minh xem tài khoản có phải của bạn hay không. Sau đó, bạn có thể nhấp vào “Gửi” và nhập mật khẩu mới của mình hai lần vào ô nhập kết quả. Sau khi hoàn tất, bạn nên nhấp vào “Tiếp theo” và bạn sẽ được đưa đến tài khoản email của mình.

Sử dụng email thay thế của bạn

Nếu bạn quyết định sử dụng con đường email thay thế, thì bạn nên mở email bạn đã sử dụng và kiểm tra thư từ AOL. Ở đó, bạn nên nhấp vào tùy chọn có nhãn “Có, tôi muốn đặt lại mật khẩu của mình”. Một trang web đặt lại sẽ được mở ra, nơi bạn nhập mật khẩu mới hai lần và nhấp vào “Tiếp theo”. Bạn sẽ được chuyển đến tài khoản email của mình.