Sáu đặc điểm của một doanh nghiệp có đạo đức

Cố gắng đạt được danh tiếng như một doanh nghiệp có đạo đức là điều cao quý, nhưng nó đòi hỏi sự cam kết. Hầu hết các doanh nghiệp được định hướng về mặt tài chính, và có thể vừa có đạo đức vừa thành công. Nhưng có một ranh giới tốt giữa việc đưa ra lựa chọn vì lợi ích tài chính và lựa chọn không ảnh hưởng xấu đến người khác. Các doanh nghiệp có đạo đức biết sự khác biệt.

Lãnh đạo mạnh mẽ, có đạo đức

Văn hóa của một doanh nghiệp có đạo đức được xác định bắt đầu từ phần trên cùng của sơ đồ tổ chức. Để một doanh nghiệp có đạo đức, các nhà lãnh đạo của nó phải thể hiện các thực hành đạo đức trong mọi tình huống. Bài kiểm tra thực sự của khả năng lãnh đạo này là trong quá trình ra quyết định khi có sự lựa chọn giữa những gì phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức và những gì sẽ dẫn đến lợi nhuận hoặc thu được.

Những nhà lãnh đạo có thể lựa chọn một cách có ý thức con đường đúng đắn về mặt đạo đức, trái ngược với con đường hoàn toàn chỉ dựa vào tài chính, đã tạo dựng thành công một nền văn hóa đạo đức trong doanh nghiệp. Khi văn hóa vững chắc ở cấp cao nhất của tổ chức, nó sẽ truyền xuống tất cả các khu vực và nhân viên.

Tuyên bố giá trị cốt lõi

Một doanh nghiệp có đạo đức có một tuyên bố giá trị cốt lõi mô tả sứ mệnh của nó. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể tạo ra một tuyên bố giá trị, nhưng một doanh nghiệp có đạo đức sống bằng nó. Nó truyền đạt sứ mệnh này cho mọi nhân viên trong cấu trúc và đảm bảo rằng nó được tuân thủ. Doanh nghiệp có đạo đức sẽ thiết lập một quy tắc ứng xử để hỗ trợ sứ mệnh của mình. Quy tắc ứng xử này là kim chỉ nam để mỗi nhân viên tuân theo khi thực hiện sứ mệnh của công ty.

Chính trực và Công bằng

Chính trực là một đặc tính bao trùm của một doanh nghiệp có đạo đức. Việc kinh doanh có đạo đức tuân thủ luật pháp và quy định ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. Nó đối xử với nhân viên của mình một cách công bằng, giao tiếp với họ một cách trung thực và cởi mở. Nó thể hiện các giao dịch công bằng với khách hàng và nhà cung cấp bao gồm giá cả cạnh tranh, thanh toán kịp thời và các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong việc sản xuất các sản phẩm của mình.

Tôn trọng nhân viên và khách hàng

Đạo đức và sự tôn trọng đi đôi với nhau. Một doanh nghiệp có đạo đức thể hiện sự tôn trọng đối với nhân viên của mình bằng cách đánh giá cao các ý kiến ​​và đối xử bình đẳng với mỗi nhân viên. Doanh nghiệp thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng của mình bằng cách lắng nghe phản hồi và đánh giá nhu cầu.

Một doanh nghiệp có đạo đức tôn trọng các nhà cung cấp của mình, thanh toán đúng hạn và sử dụng các thực hành mua hàng công bằng. Và một doanh nghiệp có đạo đức tôn trọng cộng đồng của mình bằng cách có trách nhiệm với môi trường, thể hiện sự quan tâm và đền đáp khi thấy phù hợp.

Mối quan hệ trung thành với nhân viên và khách hàng

Các mối quan hệ vững chắc là nền tảng của một doanh nghiệp có đạo đức. Mối quan hệ trung thành đôi bên cùng có lợi và cả hai bên đều gặt hái được lợi ích. Những nhân viên làm việc cho một người chủ trung thành muốn duy trì mối quan hệ và sẽ làm việc chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu đó.

Các nhà cung cấp và khách hàng sẽ vẫn trung thành với một doanh nghiệp đáng tin cậy và đáng tin cậy trong mọi tình huống. Một doanh nghiệp có đạo đức luôn trung thành với quan hệ đối tác của mình ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Kết quả là một mối quan hệ bền chặt hơn khi vượt lên khỏi thử thách.

Quan tâm đến Con người và Môi trường

Một doanh nghiệp có đạo đức có mối quan tâm đối với bất kỳ ai và bất cứ điều gì bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp. Điều này bao gồm khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp và công chúng. Mọi quyết định của doanh nghiệp đều dựa trên ảnh hưởng của nó đối với bất kỳ một trong những nhóm người này hoặc môi trường xung quanh nó.