Cách tính phí PayPal

Khi hoàn tất giao dịch qua PayPal, người bán phải trả phí PayPal. Người mua không bị buộc phải trả bất kỳ khoản phí nào. Phí mà người bán trả được tính cho mỗi giao dịch và được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng giao dịch cộng với 30 xu. Tỷ lệ phần trăm PayPal dao động tùy thuộc vào số tiền mà người bán kiếm được trong một tháng thông qua PayPal. PayPal yêu cầu người bán trả phí hàng tháng.

1

Truy cập tài khoản PayPal của bạn. Nhấp vào "Lịch sử" và sau đó nhấp vào "Thanh toán đã nhận". Nhấp vào tháng trước làm khung thời gian để xác định doanh số hàng tháng trước đó của bạn từ PayPal.

2

Nhân mỗi giao dịch trong tháng hiện tại với 0,029 nếu bạn bán được 3.000 đô la trở xuống thông qua PayPal vào tháng trước, với 0,025 nếu bạn bán được từ 3.000,01 đô la đến 10.000 đô la, bằng 0,022 nếu bạn bán được từ 10.000,01 đô la đến 100.000 đô la và 0,019 nếu bạn bán được trên 100.000 đô la qua PayPal.

3

Thêm 30 xu sau khi bạn nhân giao dịch với tỷ lệ phần trăm. Kết quả là bạn phải trả phí cho giao dịch đó. Ví dụ: nếu bạn đã bán 1.000 đô la thông qua PayPal vào tháng trước và bán 1.000 đô la trong tháng này, phí PayPal của bạn sẽ lên tới 29 đô la cộng với 30 xu cho mỗi giao dịch.