Cách đăng nhập Facebook bằng mã xác minh

Facebook sử dụng một biện pháp bảo mật được gọi là Phê duyệt đăng nhập sẽ gửi mã xác minh đến điện thoại di động của bạn mỗi khi bạn sử dụng một máy tính hoặc thiết bị khác để truy cập vào tài khoản Facebook của mình. Nếu bạn muốn bật tính năng bảo mật này cho tài khoản Facebook của mình, bạn phải cấu hình cài đặt bảo mật Facebook.

1

Nhấp vào tab “Tài khoản” từ trang chủ Facebook của bạn và chọn “Cài đặt tài khoản”.

2

Nhấp vào tùy chọn "Bảo mật" ở bên trái tài khoản Facebook của bạn.

3

Nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh “Phê duyệt đăng nhập”.

4

Chọn hộp bên cạnh “Yêu cầu tôi nhập mã bảo mật”.

5

Nhấp vào “Tiếp theo” trên hộp bật lên “Bật Phê duyệt Đăng nhập”.

6

Sử dụng menu thả xuống bên cạnh “Mã quốc gia” để chọn mã quốc gia của bạn.

7

Nhập số điện thoại di động của bạn vào trường "Số điện thoại".

8

Nhấp vào “Tiếp tục”. Facebook bây giờ sẽ gửi một mã bảo mật đến điện thoại di động của bạn. Nhập nó vào trường trống và nhấp vào "Tiếp theo" để xác minh số điện thoại di động của bạn. Bây giờ, bạn sẽ nhận được mã xác minh vào điện thoại di động của mình mỗi khi bạn sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình.