Cách nhập ký hiệu âm nhạc trong Word

Nếu bạn cần chèn các biểu tượng âm nhạc vào thông tin liên lạc hoặc tài liệu do doanh nghiệp của bạn tạo ra bằng Microsoft Word, lệnh "Chèn biểu tượng" có thể hữu ích. Mặc dù lệnh này được sử dụng phổ biến hơn để thêm các chữ cái có dấu, ký hiệu tiền tệ hoặc các ký tự đặc biệt như ký hiệu nhãn hiệu và bản quyền vào tài liệu, nhưng một số phông chữ nhất định chứa một bộ ký tự mở rộng bao gồm các nốt nhạc và dấu được thấy trên bản nhạc. Các phông chữ này cài đặt với hệ điều hành Windows của bạn và với Microsoft Word.

1

Mở tài liệu Microsoft Word nơi bạn muốn thêm các ký hiệu âm nhạc vào văn bản.

2

Nhấp vào nút "Biểu tượng" trên tab Chèn và sau đó chọn "Biểu tượng khác" từ cuối trình đơn.

3

Chọn "Arial Unicode MS" hoặc "MS UI Gothic" từ menu danh mục Phông chữ.

4

Chọn "Linh tinh" từ menu danh mục Tập hợp con để nhanh chóng chuyển đến phần biểu tượng âm nhạc của danh sách.

5

Nhấp vào biểu tượng âm nhạc bạn muốn thêm vào tài liệu của mình và nhấp vào nút "Chèn". Hộp thoại vẫn mở để cho phép bạn chèn nhiều ký hiệu cùng một lúc.

6

Nhấp vào nút "Đóng" trên hộp thoại để thoát lệnh chèn biểu tượng khi bạn hoàn tất.