Cách đặt ảnh của bạn ở chế độ riêng tư trên Instagram

Theo mặc định, tất cả ảnh và video của bạn đều ở chế độ công khai trên Instagram. Thay vì chặn khách hàng tiềm năng trên Instagram để ngăn họ xem ảnh cá nhân của bạn, bạn có thể thay đổi cài đặt hiển thị của hồ sơ của mình. Sau khi bạn thực hiện thay đổi, chỉ những người theo dõi được phê duyệt mới có thể xem ảnh và video riêng tư của bạn. Hơn nữa, những người muốn xem ảnh của bạn phải gửi cho bạn một yêu cầu theo dõi; bạn có thể cho phép hoặc từ chối yêu cầu đó. Yêu cầu theo dõi được hiển thị trong phần Nguồn cấp tin tức trong hồ sơ của bạn.

Thay đổi chế độ hiển thị trên Instagram thành Riêng tư

Điều hướng đến hồ sơ Instagram của bạn bằng cách nhấn vào biểu tượng "Hồ sơ" sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Instagram của mình. Nhấn vào "Chỉnh sửa hồ sơ của bạn" để vào chế độ chỉnh sửa hồ sơ. Tùy chọn "Chỉnh sửa hồ sơ của bạn" nằm bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn. Trên thiết bị iOS, chuyển nút gạt "Bài đăng ở chế độ riêng tư" sang vị trí "Bật". Nếu bạn đang sử dụng điện thoại thông minh Windows hoặc Android, hãy chọn hộp "Bài đăng là riêng tư". Các cài đặt mới được áp dụng ngay lập tức.