Ưu điểm của Cơ cấu tổ chức tập trung

Cơ cấu tổ chức tập trung là cơ cấu trong đó tập trung hầu hết quyền lực và trách nhiệm ra quyết định quan trọng với một vài nhà lãnh đạo chủ chốt. Một tổ chức tập trung thường đặt những người ra quyết định hoặc giám đốc điều hành chính của mình trong một trụ sở trung tâm với các văn phòng và khu vực họp để các nhà lãnh đạo thảo luận về công việc.

Tập trung hóa hỗ trợ tầm nhìn tập trung

Tầm nhìn là một đặc điểm quan trọng của lãnh đạo hiệu quả và có một cấu trúc tập trung hơn giữ cho tất cả các cấp của một tổ chức tập trung vào một tầm nhìn hoặc mục đích. Chủ tịch hoặc nhóm điều hành của công ty có thể thiết lập và truyền đạt tầm nhìn hoặc chiến lược của mình cho nhân viên và giữ cho tất cả các cấp luôn đi theo cùng một hướng. Điều này ngăn chặn sự mâu thuẫn tiềm ẩn trong tầm nhìn và giúp các công ty đưa ra thông điệp chung cho khách hàng và cộng đồng.

Có thể thực hiện nhanh chóng

Với ít người tham gia vào việc thảo luận và quyết định chiến lược và hành động hơn, các tổ chức tập trung thường phản ứng nhanh hơn với một thị trường năng động. Các nhà lãnh đạo có thể thu thập thông tin và thảo luận một cách hiệu quả những ưu và nhược điểm của các quyết định trong một nhóm nhỏ. Điều này làm cho quá trình giao tiếp và ra quyết định hiệu quả hơn nhiều so với các cấu trúc phi tập trung trong đó nhiều nhà quản lý địa phương phải tham gia vào quá trình này. Khi các quyết định được đưa ra, các nhà quản lý cấp cao nhất sẽ gửi chỉ thị đến các cấp thấp hơn để thực hiện theo chỉ dẫn.

Giảm xung đột nội bộ

Khi chỉ một người hoặc một nhóm nhỏ ở cấp cao nhất đưa ra các quyết định quan trọng, các công ty sẽ ít xảy ra xung đột và bất đồng giữa các nhân viên cấp dưới đến cấp trung hơn. Nếu nhiều nhân viên và các cấp trong tổ chức cùng tham gia vào các quyết định, thì càng có nhiều khả năng xảy ra tranh chấp và sự khác biệt trong việc thực hiện. Với các nhà quản lý hàng đầu chịu trách nhiệm đưa ra và thực hiện các quyết định quan trọng, họ cách ly các nhà quản lý và lãnh đạo khác khỏi gánh nặng đưa ra các quyết định rủi ro hoặc bất lợi. Điều này đặc biệt quan trọng đối với mối quan hệ giữa người quản lý và nhân viên cấp thấp hơn.

Kiểm soát và Trách nhiệm

Khi các nhà lãnh đạo tập trung chịu trách nhiệm về tất cả các quyết định quan trọng, họ có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với hoạt động của công ty và sự phát triển văn hóa của công ty. Ngoài ra, có rất ít câu hỏi tồn tại về việc ai là người chịu trách nhiệm về kết quả của những quyết định đó. Nếu công ty nhận được một mức giá quá tệ trong một cuộc thương lượng với nhà cung cấp, các nhà quản lý hàng đầu biết quay sang người mua hàng đầu để biết được điều gì đã xảy ra. Trách nhiệm giải trình này khiến các nhà quản lý cấp cao nhất phải thúc đẩy nhau để đạt được hiệu suất cao nhất.

Nhân viên có vai trò được xác định rõ ràng

Trong các tổ chức có sự lãnh đạo tập trung mạnh mẽ, nhân viên thường có các mô tả công việc và vai trò được xác định rõ ràng. Khi nhân viên nhận thức được nhiệm vụ của họ, cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của đồng nghiệp, họ thường có khả năng làm việc hiệu quả hơn và cảm thấy tự tin hơn khi đưa ra các quyết định trong phạm vi trách nhiệm của họ. Tinh thần cũng có thể được cải thiện, vì các công nhân có thể ít bực bội nhau hơn vì vượt quá ranh giới, ở đầu bên kia của quang phổ, không làm việc đủ chăm chỉ.

Khi người lao động có trách nhiệm được xác định rõ ràng, ban quản lý và nguồn nhân lực có thể dễ dàng hơn trong việc xác định liệu có cần tạo vai trò mới hay thuê thêm nhân viên hay không. Điều này có thể giúp giảm chi phí bằng cách tránh tuyển dụng dư thừa đồng thời giúp dễ dàng hơn trong việc tuyển dụng lao động có trình độ cho các vị trí cần thiết.