Tỷ lệ vòng quay vốn lưu động cao cho biết điều gì?

Vốn lưu động là một thành phần quan trọng để vận hành một doanh nghiệp nhỏ. Đây là khoản tiền mà một doanh nghiệp có sẵn để chi cho hoạt động của mình sau khi thanh toán xong các hóa đơn và các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số vòng quay vốn lưu động đo lường mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động để sản xuất bán hàng. Tỷ lệ cao hơn cho thấy hiệu quả cao hơn. Nói chung, một tỷ lệ cao có thể giúp hoạt động của công ty bạn diễn ra trơn tru hơn và hạn chế nhu cầu thêm vốn.

Tính toán vốn lưu động

Vốn lưu động bằng tổng tài sản lưu động trừ đi tổng nợ ngắn hạn, cả hai đều được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. Tài sản lưu động bao gồm tiền mặt và các nguồn lực khác mà bạn dự kiến ​​sử dụng hoặc chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm, chẳng hạn như các khoản phải thu và hàng tồn kho. Nợ ngắn hạn là các khoản nợ mà bạn mong đợi sẽ trả hết trong vòng một năm, chẳng hạn như các khoản phải trả và các khoản vay ngắn hạn. Ví dụ: nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn có tổng tài sản lưu động là 700.000 đô la và tổng nợ ngắn hạn là 500.000 đô la, thì vốn lưu động của bạn là 200.000 đô la.

Tính toán vòng quay vốn lưu động

Tỷ số vòng quay vốn lưu động bằng doanh thu thuần trong năm - hoặc doanh thu trừ các khoản hoàn lại và chiết khấu - chia cho vốn lưu động bình quân. Vốn lưu động bình quân bằng vốn lưu động đầu năm cộng với vốn lưu động cuối năm chia cho 2. Giả sử bạn có 2,1 triệu USD doanh thu thuần và 200.000 USD và 400.000 USD vốn lưu động vào đầu năm và cuối năm tương ứng. Vốn lưu động trung bình của bạn là 300.000 đô la. Tỷ lệ vòng quay vốn lưu động của bạn là 7, hay 2,1 triệu đô la chia cho 300.000 đô la.

Xác định Tỷ lệ Doanh thu Cao

Hệ số luân chuyển vốn lưu động thường được coi là cao khi nó lớn hơn hệ số luân chuyển vốn lưu động của các công ty tương tự trong cùng ngành. Tỷ lệ doanh thu của các đối thủ cạnh tranh là một tiêu chuẩn tốt vì các công ty này bán các sản phẩm tương tự và có thể có cấu trúc kinh doanh tương tự. Ví dụ: nếu ba đối thủ cạnh tranh gần gũi của bạn có tỷ lệ vòng quay vốn lưu động là 5,5, 4,2 và 5, thì tỷ lệ 7 của bạn là cao vì nó vượt quá tỷ lệ của họ.

Lợi ích của tỷ lệ cao

Tỷ lệ luân chuyển vốn lưu động cao có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trong ngành của mình. Nó chỉ ra rằng bạn sử dụng vốn lưu động nhiều lần hơn mỗi năm, điều này cho thấy rằng tiền đang chảy vào và ra khỏi doanh nghiệp nhỏ của bạn một cách suôn sẻ. Điều này giúp bạn linh hoạt hơn trong chi tiêu và có thể giúp tránh rắc rối tài chính. Nếu bạn nhận thấy nhu cầu nhiều hơn đối với sản phẩm của mình, bạn sẽ ít gặp phải tình trạng thiếu hàng tồn kho đôi khi đi kèm với doanh số bán hàng tăng lên.

Cân nhắc

Vòng quay vốn lưu động quá cao có thể gây hiểu nhầm. Bề ngoài có vẻ như bạn đang hoạt động với hiệu quả rất cao, nhưng trên thực tế, mức vốn lưu động của bạn có thể thấp một cách nguy hiểm. Vốn lưu động rất thấp có thể khiến bạn hết tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. Sử dụng ví dụ trước, giả sử bạn có cùng doanh thu thuần nhưng thay vào đó có 50.000 đô la vốn lưu động trung bình. Tỷ lệ doanh thu của bạn sẽ là 42 - quá cao so với ngành của bạn.