Cách mở tệp .P7s

Tệp P7s là một tin nhắn được ký điện tử được thiết kế để mở trong ứng dụng Outlook của Microsoft. Mở tệp P7S yêu cầu một bản sao của Outlook 2010 được cài đặt trên hệ thống của bạn và đảm bảo rằng chỉ người nhận được chỉ định mới có thể mở thư. Những tin nhắn này được ký điện tử, có nghĩa là người gửi tin nhắn đã được xác thực.

1

Mở thư mục chứa tệp P7S trên máy tính của bạn.

2

Bấm đúp vào tệp.

3

Chọn "Microsoft Outlook 2010" từ danh sách các ứng dụng mặc định, sau đó nhấp vào "Mở".