Tắt Tự động viết hoa trong Word

Viết hoa tự động trong Microsoft Word được thiết kế để giúp bạn bằng cách sửa lỗi viết hoa không chính xác khi bạn nhập. Tuy nhiên, nếu bạn thường viết ở định dạng yêu cầu viết hoa khác thường, như một bài thơ hoặc thường xuyên sử dụng cách viết hoa không phổ biến, thì công cụ này sẽ gây phiền toái hơn là một sự trợ giúp. Khi bạn tắt tính năng tự động sửa để viết hoa, các thay đổi của bạn sẽ áp dụng cho tất cả các tài liệu bạn tạo trong Word.

1

Nhấp vào nút Microsoft Office trong Word, biểu tượng hình tròn ở góc trên cùng bên trái có chứa biểu trưng Office, để mở menu.

2

Nhấp vào nút "Word Options", nằm ở cuối trình đơn.

3

Chọn tùy chọn "Soát lỗi" từ bảng điều khiển bên trái của cửa sổ Word Options.

4

Nhấp vào nút "Tùy chọn Tự động Sửa lỗi", gần đầu màn hình Soát lỗi.

5

Bỏ chọn hộp bên cạnh mỗi kiểu viết hoa tự động mà bạn muốn tắt. Ví dụ: nếu bạn không muốn Word tự động viết hoa chữ cái đầu tiên của câu, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh "Viết hoa chữ cái đầu tiên của câu".

6

Nhấp vào nút "Ngoại lệ" để tạo các quy tắc cụ thể cho các từ nhất định. Ví dụ: nếu bạn thường nhập một từ có hai chữ cái viết hoa ở đầu - như tên màn hình được viết JSmith21 - hãy nhập từ đó vào tab "INitial CAps" và nhấp vào "Thêm". Word sẽ ngừng áp dụng các quy tắc viết hoa thông thường cho từ đó.

7

Nhấp vào nút "OK" trong cửa sổ Exceptions và nút "OK" trong cửa sổ AutoCorrect để lưu các thay đổi của bạn.