Mối quan hệ giữa tiếp thị và truyền thông

Cụm từ "tiếp thị và truyền thông" thường được sử dụng để biểu thị tất cả các khía cạnh của quá trình tiếp thị của một công ty, bao gồm cả giao tiếp. Trên thực tế, tiếp thị là một khái niệm ô và truyền thông là một thành phần quan trọng của nó, cùng với nghiên cứu thị trường và dịch vụ khách hàng. Các công ty sử dụng nghiên cứu thị trường để hiểu khách hàng và sau đó chuẩn bị các thông điệp về lợi ích được sử dụng trong giao tiếp.

Thính giả

Trước khi có thể quảng bá hoặc truyền đạt lợi ích một cách hiệu quả, bạn cần phải hiểu đối tượng. Đây là lý do tại sao yếu tố nghiên cứu của tiếp thị là rất quan trọng. Khi các công ty phát triển một kế hoạch tiếp thị, họ xác định các phân khúc khách hàng cụ thể có mối quan tâm tiềm năng đến các sản phẩm và dịch vụ. Từ danh sách này, một hoặc nhiều thị trường mục tiêu được xác định để nhấn mạnh trong các chiến dịch khuyến mại. Nghiên cứu trong các nhóm khách hàng mục tiêu cho phép hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và động cơ mua hàng.

Phát triển thông điệp

Thiết lập các mục tiêu tiếp thị và phát triển thông điệp là một phần quan trọng khác của kế hoạch tiếp thị. Các mục tiêu bao gồm tăng thị phần tiếp thị, phát triển cơ sở khách hàng, tạo ra thái độ thuận lợi hơn cho thương hiệu, khuyến khích chuyển đổi thương hiệu và tạo ra doanh số bán hàng. Với mục tiêu và khán giả, giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển đổi sang khía cạnh truyền thông của tiếp thị là xây dựng thông điệp. Các công ty cần gây ấn tượng với khách hàng mục tiêu bằng một hỗn hợp có giá trị giữa các lợi ích mong muốn và một mức giá hợp lý.

Phương pháp giao tiếp

Truyền thông hoặc xúc tiến tiếp thị thường xoay quanh ba yếu tố chính - quảng cáo, quan hệ công chúng và bán hàng. Một số công ty sử dụng cả ba cách tiếp cận giao tiếp, trong khi những công ty khác tập trung vào một hoặc hai. Quảng cáo bao gồm các thông điệp trả tiền được trình bày thông qua các phương tiện truyền thông. Quan hệ công chúng không phải trả tiền cho việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Các công ty bán các sản phẩm cao cấp hoặc phức hợp thường sử dụng các chuyên gia bán hàng để trình bày một cách quyết đoán các lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Lựa chọn các phương pháp truyền thông phù hợp, cũng như các phương tiện truyền thông phù hợp để tiếp cận đối tượng mục tiêu, đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu truyền thông.

Dịch vụ khách hàng

Giữ chân khách hàng là một chức năng khác của marketing. Điều này bao gồm các chiến lược và kỹ thuật dịch vụ khách hàng trong đó nhân viên dịch vụ và hỗ trợ giao tiếp với khách hàng về trải nghiệm của họ. Liên lạc theo dõi giúp đảm bảo giải quyết mọi vấn đề và cho phép doanh nghiệp tìm hiểu về bất kỳ vấn đề chung nào mà khách hàng gặp phải. Ngoài ra, cần hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng đối với các sản phẩm phức tạp, chẳng hạn như công nghệ, để khách hàng có được lợi ích tối đa.