Nếu tôi xóa ai đó khỏi danh bạ Skype của mình, người đó vẫn có thể gọi cho tôi chứ?

Khi bạn xóa một người khỏi danh sách liên hệ Skype của mình, liên kết của người đó với bạn trên Skype sẽ bị cắt và anh ta bị coi như một người lạ. Cài đặt bạn chọn trên Skype xác định ai có thể gửi cho bạn cuộc gọi điện video, tin nhắn văn bản và cuộc gọi âm thanh. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt của mình hoặc chặn liên hệ để ngăn anh ta liên lạc lại với bạn trên Skype.

Thay đổi cài đặt Skype

Để thay đổi người có thể gửi cuộc gọi điện video cho bạn trên Skype, hãy di chuột qua góc dưới cùng bên phải của màn hình để mở thanh Charms. Nhấp vào "Cài đặt", sau đó nhấp vào "Tùy chọn". Chọn xem bạn muốn mọi người hay chỉ những người liên hệ của mình có thể liên hệ với bạn qua văn bản và video từ menu thả xuống trong tiêu đề Quyền riêng tư.

Để chặn một liên hệ trên Skype, hãy nhập tên của anh ấy vào phần tìm kiếm mọi người và tìm thẻ liên hệ của anh ấy. Bấm vào liên hệ để mở cuộc trò chuyện, sau đó bấm vào góc dưới cùng bên phải. Nhấp vào "Chặn" và sau đó nhấp lại vào "Chặn".