Cách tắt đăng nhập tự động trong Outlook

Nếu bạn chọn lưu mật khẩu khi thêm tài khoản email Microsoft Exchange của mình vào Outlook, chương trình sẽ tự động đăng nhập cho bạn khi bạn khởi chạy nó. Tính năng tiết kiệm thời gian này có thể nguy hiểm nếu người khác truy cập vào máy tính của bạn. Để ngăn người dùng trái phép truy cập vào email của bạn, bạn cần tắt tính năng đăng nhập tự động. Outlook sẽ không lưu mật khẩu của bạn nữa, vì vậy bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu mỗi khi khởi chạy chương trình.

1

Khởi chạy Microsoft Outlook, nhấp vào "Tệp", chọn "Thông tin" từ ngăn điều hướng, nhấp vào nút "Cài đặt Tài khoản" và sau đó chọn "Cài đặt Tài khoản" từ menu để mở cửa sổ Cài đặt Tài khoản.

2

Chọn tab "E-mail", nếu nó không được chọn theo mặc định, sau đó chọn tài khoản Exchange của bạn. Nhấp vào nút "Thay đổi" để mở cửa sổ Thay đổi Tài khoản.

3

Nhấp vào nút "Cài đặt khác" và sau đó chọn tab "Bảo mật" để xem cài đặt bảo mật của tài khoản Exchange của bạn.

4

Chọn hộp "Luôn nhắc thông tin đăng nhập" và sau đó nhấp vào "OK" để lưu và áp dụng cài đặt mới.

5

Nhấp vào "Tiếp theo", "Kết thúc", sau đó nhấp vào "Đóng" để đóng tất cả các cửa sổ đang mở. Nhập mật khẩu cho tài khoản Exchange của bạn, nếu được nhắc làm như vậy.