Cách đăng nhập vào Webmail MetroCast

Nếu công ty của bạn sử dụng MetroCast để truy cập Internet, bạn có thể đăng nhập tài khoản Webmail MetroCast của mình bằng trình duyệt Web thay vì sử dụng ứng dụng email. Sử dụng Webmail đặc biệt thuận tiện khi bạn ở xa chiếc máy tính mà bạn thường sử dụng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Webmail khi đi công tác khi bạn không có máy tính xách tay với ứng dụng email đã được định cấu hình với chi tiết tài khoản MetroCast của bạn.

1

Điều hướng đến trang chủ MetroCast.

2

Nhấp vào “Email Acct” ở đầu trang. Trang Truy cập Webmail Trực tuyến MetroCast sẽ mở ra.

3

Nhập mã ZIP của bạn vào hộp “Mã ZIP” và sau đó nhấp vào “Bắt đầu”. Trang MetroCast cho cộng đồng của bạn sẽ mở ra.

4

Nhấp vào "Email". Trang đăng nhập sẽ mở ra.

5

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào “Đăng nhập” để truy cập email MetroCast của bạn.