Cách thiết lập lại Motorola Droid Razr Maxx

Có thể thực hiện hai kiểu đặt lại trên Motorola Droid Razr Maxx. Nếu Droid Razr Maxx của bạn gặp các vấn đề như đóng băng hoặc ứng dụng không chạy, thiết lập lại mềm có thể đưa điện thoại của bạn về trạng thái hoạt động bình thường. Có thể yêu cầu thiết lập cứng nếu thiết lập lại mềm không đưa thiết bị trở lại hoạt động bình thường, nếu bạn quên mật khẩu điện thoại của mình hoặc nếu bạn không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi. Trước tiên, hãy thử thiết lập lại mềm. Nếu thiết lập lại mềm không giải quyết được sự cố, hãy thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

Đặt lại mềm

1

Nhấn và giữ nút “Nguồn” trên Motorola Droid Razr Maxx. Hộp thoại Tắt nguồn sẽ hiển thị.

2

Nhấn vào tùy chọn “Tắt nguồn”. Một hộp thoại xác nhận sẽ mở ra.

3

Nhấn vào “OK”. Điện thoại sập nguồn và tắt hoàn toàn.

4

Nhấn và giữ nút “Nguồn” để khởi động lại điện thoại. Nhả nút “Nguồn” khi bạn nhìn thấy màn hình khởi động Motorola.

Hard Reset

1

Chạm vào nút “Menu”, sau đó chạm vào “Ứng dụng” để xem tất cả các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại.

2

Nhấn vào biểu tượng “Cài đặt” để mở menu Cài đặt.

3

Nhấn vào tùy chọn “Quyền riêng tư”, sau đó cuộn xuống cuối menu.

4

Nhấn vào tùy chọn “Đặt lại dữ liệu ban đầu”. Hộp thoại Đặt lại hiển thị.

5

Nhấn vào tùy chọn “Đặt lại điện thoại”, sau đó nhấn vào “Xóa mọi thứ”. Điện thoại sập nguồn và tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi điện thoại. Điện thoại được đưa về cài đặt gốc.