Cách tìm số giao dịch PayPal của bạn

Công ty con của eBay Inc., PayPal là công ty mua lại giúp thực hiện các giao dịch kinh doanh an toàn và thuận tiện. PayPal cho phép các cá nhân và doanh nghiệp gửi và nhận thanh toán cho các giao dịch trực tuyến thông qua các trang web đấu giá và các nhà cung cấp trực tuyến trên khắp thế giới. Mỗi khi doanh nghiệp của bạn đàm phán một giao dịch tài chính thông qua PayPal, công ty sẽ chỉ định cho giao dịch một số nhận dạng duy nhất. Số giao dịch này, hoặc ID giao dịch duy nhất, được sử dụng cho một số mục đích, bao gồm cả để theo dõi trạng thái giao dịch, để tham khảo và cho các tranh chấp. Để tìm số giao dịch PayPal của bạn, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web PayPal.

1

Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn để xem trang tổng quan về Tài khoản của tôi.

2

Nhấp vào liên kết "Lịch sử" trong menu nằm trên đầu trang. Tất cả hoạt động của bạn trong 30 ngày qua sẽ xuất hiện theo thứ tự thời gian.

3

Tìm giao dịch mà bạn muốn tìm số giao dịch. Nếu giao dịch xảy ra hơn 30 ngày trước, hãy nhập ngày thích hợp vào lịch ở đầu trang hoặc chọn một tùy chọn ngày từ danh sách thả xuống. Nhấp vào nút "Hiển thị".

4

Nhấp vào liên kết "Chi tiết" được liên kết với giao dịch và tất cả các chi tiết của giao dịch đó hiển thị trên màn hình của bạn theo thứ tự tuần tự.

5

Xem dưới tiêu đề trang "Chi tiết giao dịch" ở đầu trang và tìm ID giao dịch duy nhất. Số này là số giao dịch PayPal của bạn.