Cách đăng ký AppleCare

Tất cả các sản phẩm của Apple đều được bảo hành có giới hạn. Mua Gói bảo vệ AppleCare sẽ kéo dài thời hạn bảo hành lên hai năm đối với thiết bị di động hoặc ba năm đối với máy tính và màn hình Mac. Đối với chi phí bổ sung, mua gói AppleCare cho các máy của công ty bạn có thể giúp đảm bảo tuổi thọ của chúng. Để kích hoạt gói AppleCare, bạn cần đăng ký mua gói này bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hành ban đầu.

1

Truy cập trang đăng ký AppleCare trên trang web của Apple (xem phần Tài nguyên).

2

Nhấp vào "Đăng ký", sau đó nhấp vào "Tiếp tục".

3

Đăng nhập vào ID Apple của bạn. Đây là thông tin đăng nhập bạn sử dụng trên iTunes hoặc App Store. Nếu bạn chưa có ID Apple, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo ngay bây giờ.

4

Chọn quốc gia của bạn từ menu thả xuống, sau đó chọn loại gói bạn đã mua.

5

Nhập số đăng ký được cung cấp trên gói AppleCare và số sê-ri của thiết bị. Nhấp vào "Tiếp tục."

6

Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó nhập thông tin liên hệ của bạn. Một trang mới tải xác nhận đăng ký của bạn.

7

Truy cập trang "Kiểm tra phạm vi hỗ trợ và dịch vụ của bạn" (xem phần Tài nguyên) sau 24 giờ và nhập số sê-ri của bạn để xác nhận rằng gói AppleCare của bạn đã được đăng ký chính xác.