Cách mở phiên bản thứ hai của MS Excel trong cửa sổ mới

Việc mở phiên bản thứ hai của Microsoft Excel sẽ khiến Windows tải một bản sao mới của chương trình vào bộ nhớ. Điều này có thể hữu ích khi bạn thấy mình phải chờ đợi một thời gian dài để Excel hoàn thành các hoạt động phức tạp trong một bảng tính lớn. Mở phiên bản thứ hai của Excel cho phép bạn làm việc với một bảng tính khác trong khi phiên bản đầu tiên của chương trình đang bận.

Chế độ xem trên máy tính để bàn

1

Mở phiên bản Excel đầu tiên của bạn, sau đó bấm chuột phải vào biểu tượng Excel trên thanh tác vụ Máy tính để bàn.

2

Giữ phím "Alt" và chọn "Excel 2013" từ menu bật lên.

3

Tiếp tục giữ phím "Alt" cho đến khi bạn thấy lời nhắc hỏi bạn có muốn bắt đầu phiên bản Excel mới hay không. Nhấp vào "Có" để mở phiên bản mới.

Màn hình bắt đầu

1

Mở phiên bản Excel đầu tiên của bạn, sau đó bấm chuột phải vào ô Excel trên màn hình Bắt đầu.

2

Giữ phím "Alt" và nhấp vào "Mở cửa sổ mới" trên thanh tác vụ của màn hình Bắt đầu.

3

Tiếp tục giữ phím "Alt" cho đến khi bạn thấy lời nhắc hỏi bạn có muốn bắt đầu phiên bản Excel mới hay không. Nhấp vào "Có" để mở phiên bản mới.