Ưu điểm và Lợi ích của Lý thuyết Quản lý Cổ điển

Lý thuyết quản lý cổ điển được giới thiệu vào cuối thế kỷ 19. Nó trở nên phổ biến trong nửa đầu thế kỷ 20, khi các tổ chức cố gắng giải quyết các vấn đề về quản lý công nghiệp, bao gồm chuyên môn hóa, hiệu quả, chất lượng cao hơn, giảm chi phí và mối quan hệ quản lý - công nhân. Trong khi các lý thuyết quản lý khác đã phát triển kể từ đó, các phương pháp quản lý cổ điển vẫn được nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ sử dụng ngày nay để xây dựng công ty của họ và thành công.

Cấu trúc phân cấp rõ ràng

Một trong những ưu điểm của cơ cấu quản lý cổ điển là một hệ thống phân cấp tổ chức rõ ràng với ba cấp quản lý riêng biệt. Mỗi nhóm quản lý có các mục tiêu và trách nhiệm riêng. Lãnh đạo cao nhất thường là hội đồng quản trị hoặc giám đốc điều hành, những người chịu trách nhiệm về các mục tiêu dài hạn của tổ chức. Quản lý cấp trung giám sát các giám sát viên, thiết lập các mục tiêu của bộ phận theo ngân sách đã được phê duyệt.

Ở cấp thấp nhất là các giám sát viên giám sát các hoạt động hàng ngày, giải quyết các vấn đề của nhân viên và cung cấp đào tạo cho nhân viên. Các cấp lãnh đạo và trách nhiệm được xác định rõ ràng và rõ ràng. Mặc dù cấu trúc ba cấp có thể không phù hợp với tất cả các doanh nghiệp nhỏ, nhưng nó có thể mang lại lợi ích cho những doanh nghiệp đang mở rộng.

Bộ phận lao động được xác định rõ ràng

Một trong những ưu điểm của phương pháp quản lý cổ điển là phân công lao động. Các dự án được chia thành các nhiệm vụ nhỏ hơn để dễ dàng hoàn thành. Trách nhiệm và kỳ vọng của nhân viên được xác định rõ ràng. Cách tiếp cận này cho phép người lao động thu hẹp lĩnh vực chuyên môn của họ và chuyên sâu vào một lĩnh vực. Cách tiếp cận phân công lao động dẫn đến tăng năng suất và hiệu quả cao hơn, vì người lao động không được mong đợi làm nhiều việc. Các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể hưởng lợi từ cách tiếp cận này nếu họ muốn tăng sản lượng với chi phí tối thiểu.

Được thúc đẩy bởi tiền

Theo lý thuyết quản lý cổ điển, nhân viên nên được thúc đẩy bằng phần thưởng bằng tiền. Nói cách khác, họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn và trở nên hiệu quả hơn nếu họ có động cơ để mong đợi. Điều này giúp ban quản lý kiểm soát lực lượng lao động dễ dàng hơn. Nhân viên cảm thấy được đánh giá cao khi được khen thưởng vì làm việc chăm chỉ. Một chủ doanh nghiệp nhỏ có thể áp dụng cách tiếp cận này để thúc đẩy nhân viên đạt được các mục tiêu sản xuất.

Một nhà lãnh đạo đưa ra quyết định

Phương pháp lãnh đạo chuyên quyền là phần trung tâm của lý thuyết quản lý cổ điển. Nó nói rằng một tổ chức nên có một nhà lãnh đạo duy nhất để ra quyết định, tổ chức và chỉ đạo các nhân viên. Tất cả các quyết định đều được thực hiện ở cấp cao nhất và được thông báo xuống. Phương pháp lãnh đạo chuyên quyền có lợi trong trường hợp các quyết định kinh doanh nhỏ cần được đưa ra nhanh chóng bởi một nhà lãnh đạo mà không cần phải tham khảo ý kiến ​​của một nhóm lớn người, chẳng hạn như một hội đồng quản trị. Các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các công ty sở hữu độc quyền, có thể có lợi thế hơn khi áp dụng cách tiếp cận này, vì họ cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ để phát triển.