Cách tách bảng trong Word

Thêm bảng vào tài liệu Microsoft Word là cách tối ưu để thu thập và hiển thị dữ liệu, nhưng bạn có thể thấy rằng hai bảng có thể tốt hơn một bảng. Có thể có các yêu cầu nghiêm ngặt về hàng khi bạn phản hồi các yêu cầu đề xuất hoặc khi xem bảng, bạn có thể quyết định rằng nó có vẻ tốt nhất là được chia nhỏ. Với Word, bạn sẽ không phải nhập lại tất cả dữ liệu. Thay vào đó, hãy tận dụng tính năng một cú nhấp chuột, mặc dù ở chế độ nửa ẩn, sẽ cho phép bạn tách các bảng của mình ngay lập tức.

1

Khởi động Word và mở tài liệu chứa bảng bạn muốn tách.

2

Bấm vào con trỏ trong ô đầu tiên của hàng mà bạn muốn bắt đầu bảng thứ hai. Ví dụ: nếu bảng của bạn có năm hàng và bạn muốn một bảng hai hàng và một bảng ba hàng, hãy bấm con trỏ vào ô đầu tiên trong hàng ba.

3

Nhấp vào tab “Bố cục” trong tab “Công cụ bảng” màu vàng. Lưu ý rằng bạn sẽ chỉ thấy tab này nếu bạn đã nhấp vào bên trong bảng. Nếu bạn không thấy tab, hãy thử nhấp lại vào bảng.

4

Nhấp vào nút "Chia Bảng" trên ruy-băng. Bảng được chia nhỏ.