Tôi có thể liên kết tài khoản tiết kiệm với PayPal không?

PayPal được sử dụng phổ biến nhất khi mua hoặc bán mọi thứ trực tuyến, nhưng cũng được chấp nhận ở một số địa điểm truyền thống, chẳng hạn như Home Depot. Với thẻ ghi nợ PayPal, bạn cũng có thể mua sắm ở bất kỳ đâu chấp nhận MasterCard. Cho dù bạn đang trực tuyến hay tại cửa hàng, để mua bất kỳ thứ gì có giá cao hơn số dư PayPal hiện tại của bạn, bạn cần có tài khoản ngân hàng được liên kết với tài khoản của mình để rút tiền. Mặc dù tài khoản séc được sử dụng phổ biến hơn, nhưng những người thích sử dụng tài khoản tiết kiệm có thể liên kết tài khoản đó với tài khoản PayPal của họ để thanh toán cho các giao dịch mua của họ.

1

Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn. Nhấp vào “Hồ sơ”, “Tiền của tôi” và sau đó nhấp vào “Thêm ngân hàng của tôi”.

2

Nhấp vào “Tài khoản tiết kiệm”, nhập thông tin cho tài khoản ngân hàng tiết kiệm của bạn và nhấp vào “Tiếp tục”.

3

Nhấp vào “Được xác minh” và sau đó chọn “Xác minh ngay lập tức”.

4

Đăng nhập bằng thông tin tên người dùng và mật khẩu tài khoản ngân hàng. Nhấp vào "Tổng quan" từ tab "Tài khoản của tôi". Trạng thái của bạn phải là "Đã xác minh". Bây giờ bạn đã sẵn sàng để sử dụng tài khoản của mình.