Cách để Trình phát thực hoạt động với Google Chrome

Trình phát phương tiện RealPlayer trang bị cho tất cả các trình duyệt Web một plugin cho phép phát trực tuyến nhiều loại tệp khác nhau. Plugin này cũng có thể được định cấu hình để tải xuống bất kỳ định dạng phương tiện phát trực tuyến nào trực tiếp vào máy tính của bạn để bạn có thể xem nó sau này cho dù bạn có trực tuyến hay không. Bạn có thể tích hợp plugin RealPlayer vào trình duyệt Web như Google Chrome chỉ trong vài cú nhấp chuột.

1

Tải xuống và cài đặt RealPlayer từ trang web RealNetworks (xem liên kết trong Tài nguyên).

2

Khởi chạy RealPlayer. Nhấp vào tab “RealPlayer” và chọn “Preferences” để khởi chạy màn hình Preferences ”. Nhấp vào tab “Tải xuống và ghi âm” trong menu “Danh mục”.

3

Nhấp vào nút “Duyệt qua” bên cạnh trường “Lưu tệp vào”, điều hướng đến một vị trí trên máy tính của bạn để lưu tất cả phương tiện đã tải xuống và nhấp vào "OK".

4

Chọn tùy chọn "Bật tải xuống và ghi trên web" trong màn hình "Tùy chọn". Nhấp vào "OK."

5

Khởi chạy Google Chrome. Chọn biểu tượng cờ lê trên thanh menu và chọn “Công cụ”. Chọn “Tiện ích mở rộng” từ menu bay ra. Trang "Tiện ích mở rộng" sẽ tải. Cuộn xuống danh sách đến mục nhập cho Tiện ích mở rộng trình tải xuống RealPlayer. Đảm bảo rằng mục đã được kích hoạt.

6

Truy cập một trang Web với phương tiện truyền trực tuyến. Khi nội dung tải, lớp phủ "Tải xuống Video này" sẽ hiển thị trên đầu trình phát được nhúng.

7

Nhấp vào lớp phủ "Tải xuống Video này" và "Trình quản lý tải xuống & ghi âm của RealPlayer" sẽ khởi chạy. RealPlayer hiển thị thông báo xác nhận khi nó đã tải xuống phương tiện truyền trực tuyến vào vị trí lưu trữ đã chọn trước trên máy tính của bạn.