Cách kích hoạt một plugin QuickTime trong Firefox

Bật plugin QuickTime trong Firefox là một cách thuận tiện để truy cập tức thì vào video kinh doanh hoặc hội thảo QuickTime trên trang Web mà không cần khởi chạy phiên bản máy tính để bàn của trình phát đa phương tiện. Để tự động thêm plugin QuickTime vào Firefox, bạn cần cài đặt trình phát QuickTime trên máy tính của mình. Theo mặc định, plugin sẽ tự động được bật sau khi cài đặt QuickTime hoàn tất; tuy nhiên, trước tiên bạn phải khởi động lại trình duyệt để các thay đổi có hiệu lực.

Kích hoạt Plugin QuickTime

Trình phát QuickTime có sẵn để tải xuống miễn phí từ trang web của Apple (liên kết trong Tài nguyên). Làm theo hướng dẫn từ trình hướng dẫn cài đặt để cài đặt chương trình. Để sử dụng plugin, hãy mở một trang Web có video QuickTime để xem nội dung trên trang Web. Nếu bạn muốn quản lý plugin, hãy mở Trình quản lý tiện ích bổ sung của Firefox bằng cách nhấp vào nút “Firefox”, sau đó chọn “Tiện ích bổ sung”. Sau đó, bạn có thể quản lý plugin QuickTime bằng cách nhấp vào biểu tượng “Plugin”, rồi chọn tùy chọn thích hợp từ hộp thả xuống plugin QuickTime, chẳng hạn như “Yêu cầu kích hoạt”.