Hợp nhất các nhóm Facebook vào một tài khoản mới

Nếu bạn đang quản lý nhiều nhóm Facebook, có thể đã đến lúc bạn muốn giao nhiệm vụ quản trị cho một đồng nghiệp vừa tạo tài khoản Facebook hoặc bạn có thể quyết định hợp nhất các nhóm thành một. Ví dụ: nếu bạn đã sử dụng các nhóm Facebook để phát triển các sản phẩm khác nhau đã được kết hợp, bạn có thể cần có mọi người tham gia vào sáng kiến ​​mới cùng nhau, với giám đốc sản phẩm là quản trị viên. Mặc dù bạn không thể hợp nhất các bài đăng, ảnh hoặc sự kiện từ nhiều nhóm, nhưng bạn có thể hợp nhất các thành viên của nhiều nhóm thành một nhóm, miễn là mỗi thành viên có trong danh sách bạn bè của bạn. Sau đó, bạn sẽ cần hợp nhất nội dung từ các nhóm khác nhau thành một.

1

Đăng nhập vào Facebook và điều hướng đến nhóm mà các nhóm khác sẽ được hợp nhất. Nhấp chuột phải vào tên của nhóm đầu tiên bạn muốn hợp nhất và chọn "Mở trong tab mới" từ menu. Nhấp vào tab "Giới thiệu" của nhóm để mở danh sách các thành viên trong nhóm.

2

Thêm thành viên từ danh sách vào nhóm đã hợp nhất bằng cách chuyển sang tab trình duyệt cho nhóm đó và nhập tên của họ vào hộp văn bản "Thêm bạn bè vào nhóm". Khi bạn bắt đầu nhập, Facebook sẽ hiển thị tên của những người bạn mà bạn có thể thêm và khi bạn thấy tên của thành viên, hãy chọn tên đó từ danh sách. Bạn (hoặc quản trị viên nhóm khác) phải kết bạn với một thành viên để thêm người dùng đó vào nhóm đã hợp nhất.

3

Di chuyển tài liệu, sự kiện hoặc ảnh vào nhóm đã hợp nhất. Để di chuyển tài liệu, hãy nhấp vào tab "Tài liệu", nhấp vào "Chỉnh sửa Tài liệu" bên dưới tài liệu bạn muốn sao chép, sau đó sao chép văn bản và dán vào tài liệu mới trong nhóm đã hợp nhất của bạn. Để di chuyển ảnh, hãy nhấp vào tab "Ảnh", nhấp vào album và ảnh bạn muốn di chuyển, nhấp vào "Tùy chọn" dưới ảnh và chọn "Tải xuống"; sau đó chuyển sang nhóm đã hợp nhất và tải ảnh lên. Bạn sẽ cần nhập thủ công bất kỳ sự kiện nào trong nhóm đã hợp nhất.

4

Lặp lại quy trình cho bất kỳ nhóm nào khác mà bạn muốn hợp nhất. Để xóa các nhóm cũ khi bạn hoàn thành, hãy xóa mọi thành viên, xóa chính bạn sau cùng. Facebook tự động xóa các nhóm không có thành viên.

5

Đặt người có tài khoản Facebook mới làm quản trị viên cho nhóm đã hợp nhất bằng cách tìm người dùng đó trong danh sách thành viên và nhấp vào "Đặt làm quản trị viên" dưới tên của người đó.