Mục đích của BIOS cho máy tính là gì?

BIOS cho phép máy tính thực hiện các hoạt động nhất định ngay sau khi chúng được bật. Công việc chính của BIOS máy tính là quản lý các giai đoạn đầu của quá trình khởi động, đảm bảo rằng hệ điều hành được tải vào bộ nhớ một cách chính xác. BIOS rất quan trọng đối với hoạt động của hầu hết các máy tính hiện đại và biết một số thông tin về nó có thể giúp bạn khắc phục sự cố với máy của mình.

BÀI ĐĂNG

Công việc đầu tiên của BIOS sau khi bạn bật máy tính của mình là thực hiện Tự kiểm tra khi bật nguồn. Trong quá trình POST, BIOS sẽ kiểm tra phần cứng của máy tính để đảm bảo rằng nó có thể hoàn tất quá trình khởi động. Nếu hoàn thành POST thành công, hệ thống thường phát ra tiếng bíp. Tuy nhiên, nếu thử nghiệm không thành công, hệ thống thường phát ra một loạt tiếng bíp. Bạn có thể sử dụng số lượng, thời lượng và kiểu của những tiếng bíp này để xác định nguyên nhân của lỗi thử nghiệm.

Khởi động

Với quá trình POST hoàn tất, BIOS sau đó sẽ cố gắng tải hệ điều hành thông qua một chương trình được gọi là bộ tải bootstrap, được thiết kế để định vị bất kỳ hệ điều hành có sẵn nào; nếu một hệ điều hành hợp pháp được tìm thấy, nó sẽ được tải vào bộ nhớ. Trình điều khiển BIOS cũng được tải tại thời điểm này. Đây là những chương trình được thiết kế để cung cấp cho máy tính quyền kiểm soát cơ bản đối với các thiết bị phần cứng như chuột, bàn phím, phần cứng mạng và thiết bị lưu trữ.

Bảo vệ

BIOS cũng có thể đóng một vai trò trong bảo mật máy tính. Hầu hết các phiên bản phần mềm BIOS đều có tùy chọn bảo vệ bằng mật khẩu trong quá trình khởi động, có nghĩa là bạn phải nhập mật khẩu trước khi bất kỳ hoạt động nào trong BIOS có thể diễn ra. Với việc BIOS thực hiện hầu như tất cả các chức năng của nó trong khi khởi động, điều này có hiệu quả bằng mật khẩu bảo vệ hoạt động của toàn bộ máy tính. Tuy nhiên, việc đặt lại mật khẩu BIOS đã mất có thể tốn nhiều thời gian và liên quan đến thao tác trên một số thành phần nhạy cảm nhất của máy tính.

Phần cứng

Bản thân phần mềm BIOS thường nằm trên Bộ nhớ chỉ đọc hoặc ROM hoặc chip nhớ flash được gắn vào bo mạch chủ của máy tính của bạn. Vị trí của phần mềm BIOS trên chip rất quan trọng, vì nó là phần mềm đầu tiên kiểm soát máy tính của bạn khi bạn bật nó lên. Nếu không phải lúc nào BIOS cũng được đặt ở cùng một vị trí trên cùng một chip, bộ vi xử lý của máy tính của bạn sẽ không biết vị trí của nó và quá trình khởi động không thể diễn ra.