Cách kiểm tra ID Gmail hợp lệ

Khi gửi email tiếp thị, quảng cáo hoặc giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, bạn muốn xác nhận rằng địa chỉ đó là hợp pháp và khách hàng sẽ nhận được tin nhắn của bạn. Thay vì đợi email "MAILER DEAMON" đáng sợ bật lên trong hộp thư đến của bạn, bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến miễn phí cung cấp trình kiểm tra ID cho Gmail và một số máy chủ email khác. Sử dụng nhiều công cụ xác minh ID có thể đảm bảo rằng xác minh là chính xác và bạn đang cập nhật sổ địa chỉ của mình đúng cách.

Rolosoft Email Address Checker

1

Đi tới Trình kiểm tra email của Rolosoft (xem liên kết Tham khảo).

2

Nhập địa chỉ Gmail mà bạn muốn kiểm tra; ví dụ: bạn có thể nhập "[email protected]".

3

Nhấn biểu tượng "Kiểm tra" và chờ tải email. Nếu email hợp lệ, một dấu kiểm sẽ xuất hiện. Nếu email không hợp lệ, biểu tượng "X" sẽ xuất hiện và thông báo "Xấu".

ValidateEmail Dịch vụ Web

1

Truy cập trang web Dịch vụ Web ValidateEmail (xem liên kết Tham khảo).

2

Nhập địa chỉ email Gmail vào hộp "Email"; ví dụ: bạn có thể nhập "[email protected]".

3

Nhấp vào biểu tượng "Mời". Một cửa sổ mới sẽ tải với các kết quả của quá trình xác nhận. Xác thực được viết bằng mã Internet, vì vậy bạn phải đọc qua nó để tìm ra kết quả thực sự. Nếu hợp lệ, từ "HỢP LỆ" sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng. Nó sẽ thông báo "INVALID" nếu email Gmail không tồn tại.

Trình xác minh email miễn phí

1

Nhập email vào hộp trắng trên trang web Trình xác minh email miễn phí (xem liên kết Tham khảo); ví dụ: bạn có thể nhập "[email protected]".

2

Nhấp vào biểu tượng "Xác minh". Công cụ xác minh này mất nhiều thời gian hơn một chút so với các công cụ khác. Chờ một lát trong khi tải thông tin.

3

Chọn hộp "Kết quả" bên dưới trang. Nó sẽ thông báo "OK" hoặc "Bad". Cùng với đó, trang web hiển thị thông tin bao gồm máy chủ và thời gian cần thiết để kiểm tra địa chỉ email.