Cách gửi tài liệu từ PC tới máy fax

Mặc dù email đã thay thế máy fax như một cách hiệu quả nhất để gửi tài liệu qua một khoảng cách xa, bạn vẫn có thể cần gửi fax cho ai đó. Microsoft Office có tùy chọn tích hợp để xuất tài liệu sang một số dịch vụ fax dựa trên Internet, dịch vụ này sẽ chuyển tiếp tài liệu của bạn đến máy fax của người nhận. Để thực hiện công việc này, trước tiên bạn phải kích hoạt tính năng fax Internet của Office trong Windows và đăng ký dịch vụ fax Internet.

Kích hoạt fax qua Internet

1

Mở Bảng điều khiển trên PC của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng của nó trong menu Bắt đầu.

2

Nhấp vào "Chương trình và tính năng", sau đó là "Bật hoặc tắt các tính năng của Windows".

3

Chọn "Dịch vụ In và Tài liệu", sau đó chọn hộp "Windows Fax và Quét". Nhấp vào nút "OK" để hoàn tất.

Đăng ký với dịch vụ fax qua Internet

1

Khởi chạy trình duyệt Web của bạn và điều hướng đến trang web của dịch vụ fax Internet tương thích với Office. Kể từ tháng 4 năm 2012, điều này bao gồm InterFAX hoặc eFax.

2

Nhấp vào nút đăng ký và nhập các chi tiết được yêu cầu để thiết lập đăng ký fax qua Internet.

3

Chọn tùy chọn để kích hoạt dịch vụ fax Internet của bạn trong Microsoft Office. Điều này cho phép Office tự động định tuyến mọi bản fax đến tài khoản của bạn tại dịch vụ fax Internet. Một hộp thoại mở ra yêu cầu quyền cài đặt tệp đăng ký trên PC của bạn.

4

Nhấp vào nút "Chạy", sau đó nhấp vào nút "Cho phép". Nhấp vào nút "Có" trong hộp thoại Trình chỉnh sửa sổ đăng ký, tiếp theo là nút "OK". Một sửa đổi được thực hiện đối với tệp đăng ký PC của bạn để hướng dẫn Office nơi gửi fax.

Gửi fax từ Microsoft Office

1

Mở tài liệu của bạn ứng dụng Microsoft Office thích hợp, sau đó nhấp vào nút "Office" ở góc trên bên trái của màn hình.

2

Chọn "Internet Fax" từ menu Gửi. Thông báo email sẽ mở ra với tài liệu của bạn được đính kèm dưới dạng tệp hình ảnh.

3

Nhập số fax của người nhận vào phần Đến và nhấp vào nút "Gửi". Office gửi email tới dịch vụ fax Internet, sau đó dịch vụ này sẽ chuyển tiếp nó đến máy fax của người nhận.