Làm thế nào để chuẩn bị một phân tích môi trường tiếp thị

Chuẩn bị phân tích môi trường tiếp thị là một bước cần thiết để hiểu các lực lượng địa phương, quốc gia hoặc quốc tế bên ngoài có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhỏ của bạn. Những yếu tố này phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của bạn, nhưng bạn có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tiếp thị của mình để tận dụng các cơ hội mà chúng có trong khi giảm thiểu các mối đe dọa tiềm ẩn. Phân tích PESTLE là cách phổ biến nhất để thực hiện đánh giá như vậy; PESTLE là viết tắt của các yếu tố Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Công nghệ, Pháp lý và Môi trường mà bạn cần xem xét.

Các yếu tố chính trị ảnh hưởng đến kinh doanh

Yếu tố chính trị đề cập đến các hành động hoặc chính sách của chính phủ có tác động đến doanh nghiệp của bạn và khả năng giao dịch của doanh nghiệp. Ví dụ, những hạn chế đối với việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu một số hàng hóa nhất định có thể hạn chế thị trường của bạn hoặc cản trở khả năng thu được nguyên liệu thô của bạn. Ở cấp địa phương, các hạn chế đối với các loại hình doanh nghiệp được phép ở các quận nhất định hoặc các loại dịch vụ có sẵn có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hành doanh nghiệp của bạn trong các khu vực này.

Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến kinh doanh

Các yếu tố kinh tế bao gồm tất cả các loại thuế và nghĩa vụ khác nhau mà bạn có nghĩa vụ phải trả, cũng như các quyết định tài khóa rộng hơn về những thứ như lãi suất ngân hàng trung ương và sự biến động tỷ giá hối đoái quốc tế. Việc phân tích kỹ lưỡng từng yếu tố kinh tế tác động đến hoạt động kinh doanh sẽ giúp bạn hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp của mình.

Tác động xã hội và nhân khẩu học

Cách xã hội thay đổi và thích nghi theo thời gian, cũng như sự khác biệt trong các cộng đồng trên toàn quốc và trên thế giới, tất cả đều là những cân nhắc quan trọng khi lập kế hoạch kinh doanh của bạn. Các khía cạnh cần xem xét và khám phá bao gồm tôn giáo, kỳ vọng về lối sống, tiêu chuẩn nhà ở và nhân khẩu học dân số như tuổi, giới tính và nguồn gốc dân tộc.

Cơ hội và tiến bộ về công nghệ

Thay đổi công nghệ đã xóa sổ các doanh nghiệp cũ và tạo ra các doanh nghiệp mới trong những năm qua. Hiểu được tác động của những tiến bộ công nghệ tiếp theo có thể mang lại cho bạn lợi thế thị trường so với các đối thủ cạnh tranh nếu bạn có khả năng khai thác tốt hơn các cơ hội mà họ có. Xem cách truyền thông đang thay đổi và cố gắng tìm cách bạn có thể tận dụng bất kỳ kênh mới nổi nào để tiếp cận khách hàng mới hoặc nhiều khách hàng hơn. Đừng quên khám phá cách thức kinh doanh của bạn có thể hiệu quả và năng suất hơn bằng cách sử dụng các công nghệ mới trong sản xuất hoặc phân phối, chẳng hạn.

Tác động pháp lý và quy định

Mọi doanh nghiệp hoạt động trong một môi trường pháp lý được kiểm soát chặt chẽ. Xác định và nhận thức được tác động của tất cả các luật liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Những điều này có thể bao gồm các nghĩa vụ quy định, các hạn chế về môi trường, các hạn chế xuất nhập khẩu và các luật cơ bản về sức khỏe và an toàn.

Các yếu tố sinh thái và môi trường

Các nền kinh tế trên toàn thế giới ngày càng nhận thức được các yếu tố môi trường trong hoạt động của họ. Ngay cả khi là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn cũng nên xem xét các khía cạnh môi trường liên quan đến các hoạt động của mình, chẳng hạn như tác động của nó đối với môi trường địa phương và rộng hơn.

Cần biết rằng thái độ đối với các chủ đề như sinh thái và năng lượng tái tạo có thể ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng. Một số người tin rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm thay đổi mô hình thời tiết, ảnh hưởng đến du lịch và nông nghiệp. Thể hiện rằng bạn là một doanh nghiệp "xanh" có thể thu hút khách hàng mới.

Phân tích Cơ hội và Thách thức

Phân tích PESTLE của bạn sẽ cung cấp cho bạn một công cụ hữu ích để xác định các cơ hội và mối đe dọa chính mà doanh nghiệp của bạn phải đối mặt khi bạn lập kế hoạch cho sự phát triển trong tương lai. Khi được thực hiện cùng với đánh giá nội bộ về điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, bạn nên có một vị trí vững chắc để phát triển một chiến lược và kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ dựa trên nghiên cứu cân bằng.