Tại sao đúng giờ lại quan trọng ở nơi làm việc?

Không cần phải nói rằng các doanh nghiệp cần mọi người có mặt đúng giờ để hoàn thành công việc. Mặc dù điều này có vẻ như là lẽ thường, nhưng bạn có thể sẽ gặp phải một vài nhân viên thường xuyên đi muộn. Đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, việc đi trễ cần được giải quyết vì nó ảnh hưởng đến năng suất và - cuối cùng - danh tiếng của một tổ chức.

Tinh thần và năng suất của nhóm

Tinh thần ở nơi làm việc cao hơn khi mọi người đều đúng giờ. Khi một người nào đó đi trễ kinh niên, quy trình tự nhiên của công việc bị gián đoạn khi các thành viên khác trong nhóm điều chỉnh để bù đắp cho sự chậm trễ. Những nhân viên đang chờ thay ca có thể trở nên kích động và thiếu kiên nhẫn khi biết người thay họ luôn đến muộn.

Căng thẳng và bực bội dâng lên trong đội khi ai đó thường xuyên đi muộn khiến các thành viên khác trong nhóm cảm thấy thiếu sự tôn trọng. Những nhân viên đúng giờ không hài lòng khi họ thường xuyên phải bao che trách nhiệm của đồng nghiệp đến muộn.

Nhận thức của công chúng về sự muộn màng

Nhân viên thường xuyên đi muộn thường xuyên bị không chỉ đồng nghiệp nhìn nhận tiêu cực, khách hàng cũng nhìn thấy những gì đang xảy ra. Khi nhân viên của bạn đến muộn, khách hàng có thể không tin tưởng rằng công việc sẽ được thực hiện đúng cách. Đúng giờ thể hiện tính chuyên nghiệp và mong muốn làm tốt công việc. Đó là dấu hiệu của một người đã chuẩn bị tốt.

Một đại diện bán hàng ngoài lĩnh vực này luôn xuất hiện muộn trong các cuộc hẹn sẽ không tạo được niềm tin cho khách hàng và khiến họ cảm thấy không quan trọng. Mỗi nhân viên là một phản ánh của công ty. Khi một người đi trễ kinh niên, tiếng xấu bắt đầu lan tràn trong cộng đồng. Khách hàng không chỉ không tin tưởng vào công ty mà còn không giới thiệu bạn bè.

Đánh giá các nhà lãnh đạo tương lai

Những nhân viên đến đúng giờ thường chuẩn bị tốt hơn cho ngày làm việc và nhìn chung ít bị căng thẳng hơn. Những người đến sớm một vài phút có thể lấy một tách cà phê và sắp xếp tổ chức tại bàn làm việc của họ để sẵn sàng bắt đầu đúng giờ. Không chỉ đến đúng giờ là một yêu cầu công việc cơ bản, nó còn đặt nhân viên vào vị trí được coi là trung thành, chuyên nghiệp và đầy tham vọng. Đây là những phẩm chất mà chủ doanh nghiệp và ban lãnh đạo tìm cách phát triển để thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Khuyến khích đúng giờ tại nơi làm việc

Là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, hãy áp dụng các chiến lược thành công để thúc đẩy sự đúng giờ. Bắt đầu với vai trò lãnh đạo mô hình hóa hành vi mong muốn bằng cách đến đúng giờ để làm việc, họp và đào tạo. Thực hiện các phần thưởng tham dự cùng với các hình phạt. Hình phạt có vẻ tiêu chuẩn, nhưng cảnh báo và khả năng bị đình chỉ không phải lúc nào cũng thay đổi hành vi.

Thưởng cho các thành viên trong nhóm đúng giờ bằng thời gian nghỉ thêm hoặc phần thưởng tiềm năng làm thay đổi kịch bản một cách tích cực.