Cách vượt qua bộ lọc Internet mà không cần proxy

Bộ lọc Internet giúp giảm thiểu việc lướt Internet lãng phí thời gian của nhân viên và hỗ trợ quản trị viên hệ thống ngăn người dùng truy cập các trang web có thể gây hại cho mạng công ty. Nhiều ứng dụng bộ lọc Internet chặn quyền truy cập vào các trang web proxy, thường được sử dụng để bỏ qua bộ lọc. Nhưng đôi khi bộ lọc Internet chặn một trang web hợp pháp cần thiết cho công việc. Nếu bạn không có quyền quản trị viên đối với bộ lọc Internet, bạn vẫn có thể truy cập trang web mà không cần proxy bằng cách tìm địa chỉ IP của nó.

1

Nhấp vào nút Start của Windows và nhập "Command Prompt" vào trường tìm kiếm, sau đó nhấn "Enter" để khởi chạy Command Prompt.

2

Nhập "ping websitename.com" tại dấu nhắc lệnh, thay thế "websitename.com" bằng URL thực của trang web.

3

Sao chép địa chỉ IP xuất hiện trong Command Prompt; nó sẽ là một chuỗi số được phân tách bằng dấu chấm (ví dụ: 123.456.789,00).

4

Dán địa chỉ IP của trang web vào trường URL của trình duyệt Web của bạn, sau đó nhấn "Enter". Địa chỉ IP hoạt động giống như cách tên miền hoạt động và phần lớn các bộ lọc Internet không chặn địa chỉ IP của trang web. Nếu bộ lọc Internet chặn địa chỉ IP cũng như tên miền, công ty của bạn có thể đã đầu tư vào một bộ lọc Internet cao cấp không thể bỏ qua mà không sử dụng các phương pháp bất hợp pháp, chẳng hạn như hack.