Cách tải ảnh động GIF lên Tumblr

Tumblr là một trang blog phổ biến cho phép người dùng đăng văn bản, video, tệp âm thanh và hình ảnh. Giống như tất cả các tệp máy tính, tệp ảnh có một số loại khác nhau. Một loại tệp ảnh là GIF, viết tắt của Graphics Interchange Format. Về mặt kỹ thuật, không phải tất cả các GIF đều là ảnh động, nhưng thuật ngữ này được sử dụng một cách thông tục để chỉ các ảnh động lặp lại thường thấy trên Web. Tumblr hỗ trợ một số loại tệp hình ảnh khác nhau, bao gồm cả GIF.

1

Đăng nhập vào tài khoản Tumblr của bạn.

2

Nhấp vào nút "Ảnh" để đăng hình ảnh lên blog của bạn. Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trang "Tải ảnh lên".

3

Nhấp vào nút "Duyệt qua" để bắt đầu tải lên GIF động của bạn. Thao tác này sẽ mở Windows Explorer. Mở thư mục chứa GIF động của bạn hoặc xem trên Màn hình nếu bạn đã lưu ở đó. Nhấp đúp vào tệp GIF động để thêm tệp đó vào trang "Tải ảnh lên".

4

Thêm chú thích nếu bạn muốn, bằng cách nhập chú thích đó vào phần "Chú thích". Bạn cũng có thể thêm thẻ bằng cách nhập các từ vào phần "thẻ", sau đó dùng dấu phẩy theo sau từng thẻ. Nhấp vào nút "Tạo bài đăng" để tải ảnh GIF động của bạn lên Tumblr.