Cách đếm các ký tự trong tài liệu OpenOffice của bạn

Số lượng ký tự trong văn bản có thể là một con số quan trọng, đặc biệt khi xử lý thiết kế và định dạng cho bản tin hoặc bản sao sản phẩm. Điều đặc biệt quan trọng là phải theo dõi số lượng ký tự nếu doanh nghiệp của bạn tương tác với khách hàng và khách hàng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội có giới hạn ký tự thấp, chẳng hạn như Twitter. Nếu bạn sử dụng bộ Apache OpenOffice cho nhu cầu xử lý văn bản của mình, OpenOffice Writer bao gồm một công cụ phân tích số lượng từ tiện dụng cũng hiển thị số ký tự trong tài liệu hoặc một phần văn bản đã chọn.

1

Mở tài liệu bạn muốn phân tích trong OpenOffice Writer.

2

Nhấp và kéo để chọn một khối văn bản mà bạn muốn phân tích. Nếu bạn muốn phân tích toàn bộ tài liệu, hãy bỏ qua bước này.

3

Nhấp vào menu “Công cụ” và nhấp vào “Số lượng từ”. Hộp thoại “Đếm từ” xuất hiện, hiển thị cả số từ và số ký tự trong văn bản và toàn bộ tài liệu đã chọn.