Cách ẩn ai đó khỏi Facebook

Ẩn một người nào đó trong danh sách bạn bè trên Facebook của bạn sẽ xóa các bài đăng và cập nhật của họ khỏi Bảng tin hiển thị trên trang chủ Facebook của bạn. Nếu bạn thay đổi ý định sau đó và quyết định rằng bạn muốn xem lại các cập nhật từ người bạn, người quen hoặc đồng nghiệp đã ẩn của mình, bạn có thể hiện người đó bằng cách thay đổi cài đặt Bảng tin trên trang chủ hoặc trang Dòng thời gian của bạn bè. Cài đặt hiển thị Bảng tin của bạn là riêng tư và Facebook sẽ không thông báo cho bạn bè của bạn khi bạn hiện hoặc ẩn anh ấy.

Cài đặt nguồn cấp tin tức

1

Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn để mở trang chủ của bạn.

2

Di chuột qua nút "Nguồn cấp tin tức" trong thanh bên để hiển thị nút "Chỉnh sửa" với biểu tượng cây bút.

3

Nhấp vào nút "Chỉnh sửa", sau đó chọn "Chỉnh sửa cài đặt" để mở cửa sổ hộp thoại Chỉnh sửa cài đặt nguồn cấp tin tức. Facebook liệt kê những người bạn mà bạn đã ẩn bên cạnh "Ẩn bài đăng khỏi" trong cửa sổ hộp thoại.

4

Nhấp vào nút "x" bên cạnh tên của người bạn mà bạn muốn hiện.

5

Nhấp vào nút "Lưu" để lưu tùy chọn của bạn. Facebook hiện bạn bè của bạn và bây giờ bạn sẽ thấy lại các bài đăng và cập nhật của người đó trong Bảng tin của bạn.

Cài đặt dòng thời gian

1

Truy cập trang Dòng thời gian của bạn bè khi bạn đã đăng nhập Facebook.

2

Di chuột qua nút "Bạn bè" dưới ảnh bìa Dòng thời gian.

3

Nhấp để chọn và bật tùy chọn "Hiển thị trong Bảng tin" trong danh sách thả xuống. Giờ đây, Facebook sẽ hiển thị các bài đăng và cập nhật của bạn bè bạn trong Bảng tin của bạn.