Cách hoàn tác trên iPhone

IPhone có nhiều chức năng giống như PC, bao gồm khả năng hoàn tác hành động đã thực hiện gần đây nhất của bạn. Tính năng hoàn tác mở rộng ngoài việc chỉ hoàn tác văn bản đã nhập; bạn cũng có thể hoàn tác dán, xóa và cắt. Phương pháp hoàn tác hành động cuối cùng của bạn là giống nhau cho dù hành động bạn đang cố gắng hoàn tác là gì. Không giống như PC, nơi có thể hoàn tác liên tục nhiều hành động, bạn chỉ có thể hoàn tác hành động được thực hiện gần đây nhất của mình trên iPhone.

1

Nắm chắc iPhone của bạn bằng một hoặc cả hai tay.

2

Lắc iPhone theo chuyển động qua lại cho đến khi cửa sổ Hoàn tác xuất hiện trên màn hình.

3

Chạm vào nút "Hoàn tác X" để hoàn tác hành động của bạn, trong đó "X" là hành động bạn đã thực hiện. Ví dụ: nếu bạn đang cố gắng hoàn tác việc dán ảnh, hộp sẽ có nội dung "Hoàn tác dán".