Cách hiển thị tên Skype của người liên hệ hiện tại

Đừng bao giờ cho rằng tên bạn nhìn thấy khi trò chuyện với ai đó trên Skype là tên Skype thật của người đó. Hầu hết thời gian, bạn nhìn thấy tên đầy đủ hoặc biệt hiệu của anh ấy. Rất hiếm khi ai đó sử dụng tên Skype của mình làm tên hiển thị. Nếu bạn muốn tìm tên Skype của một liên hệ, bạn phải xem hồ sơ của người đó.

1

Đăng nhập vào tài khoản có liên hệ có tên Skype mà bạn muốn biết.

2

Tìm địa chỉ liên hệ trong danh sách địa chỉ liên hệ ở bên trái.

3

Nhấp chuột phải vào liên hệ và nhấp vào "Xem hồ sơ" trong trình đơn thả xuống. Tìm tên Skype của liên hệ trong phần Tên Skype.