Cách thêm Google vào thanh tác vụ

Hầu hết các thanh địa chỉ của trình duyệt Web cũng hoạt động như các thanh tìm kiếm, cho phép bạn tìm kiếm trên Internet thông qua Google mà không cần điều hướng đến trang web của Google trước. Nhưng nếu bạn thường xuyên sử dụng các ứng dụng khác với trình duyệt, bạn có thể muốn một cách để chạy tìm kiếm của Google mà thậm chí không cần mở cửa sổ trình duyệt. Ví dụ: nếu bạn chạy chương trình xuất bản trên máy tính để bàn và chỉnh sửa báo cáo kinh doanh, bạn có thể cần phải tìm kiếm trên Google trong khi kiểm tra thực tế. Bạn có thể tìm kiếm trên Google từ thanh tác vụ Windows bằng thanh công cụ Địa chỉ.

1

Nhấp chuột phải vào thanh tác vụ và nhấp vào "Thuộc tính" để mở hộp thoại "Thuộc tính thanh tác vụ và menu khởi động".

2

Nhấp vào tab "Thanh công cụ" trong hộp thoại.

3

Đánh dấu vào hộp kiểm "Địa chỉ" để chọn nó; sau đó nhấp vào "OK" để thêm thanh công cụ Địa chỉ vào thanh tác vụ.

4

Nhập cụm từ tìm kiếm của bạn vào thanh địa chỉ để thêm lời nhắc tìm kiếm bật lên. Ví dụ: nếu bạn nhập "dân số Luân Đôn", lời nhắc sẽ có nội dung "Tìm kiếm 'dân số Luân Đôn'."

5

Nhấp vào lời nhắc để tìm kiếm các cụm từ của bạn bằng Google trong trình duyệt Web mặc định của bạn.