Nhãn Vận chuyển PayPal của tôi sẽ không in

PayPal cung cấp nhiều dịch vụ cho người bán không chỉ đơn giản là cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng chấp nhận và thanh toán. Một dịch vụ như vậy cho phép các doanh nghiệp in nhãn vận chuyển bằng cách sử dụng quỹ PayPal cho các hãng vận chuyển như UPS và Bưu điện Hoa Kỳ. Ngoài sự tiện lợi, PayPal cung cấp mức giá cạnh tranh cho các nhãn vận chuyển được mua thông qua dịch vụ vận chuyển của họ. Trong khi nhiều doanh nghiệp in qua PayPal hàng ngày, bạn có thể gặp sự cố khi in nhãn vận chuyển sau khi mua hàng.

Kiểm tra máy in của bạn

Để PayPal in nhãn vận chuyển của bạn, PayPal phải có quyền truy cập liên tục vào máy in của bạn. Kiểm tra máy in của bạn để đảm bảo rằng máy in đã được bật, được kết nối với máy tính hoặc mạng của bạn và không bị kẹt giấy hoặc sự cố kỹ thuật. In trang thử nghiệm từ chương trình khác để kiểm tra chức năng máy in của bạn. Nếu máy in của bạn không in được trang kiểm tra, hãy làm theo các khuyến nghị khắc phục sự cố của nhà sản xuất.

Chọn đúng máy in

Một số máy tính có nhiều máy in được cài đặt trên chúng, bao gồm máy in mạng và máy in tài liệu như Adobe Acrobat hoặc máy in Microsoft XPS. Chọn máy in thích hợp từ cửa sổ quản lý máy in sau khi chọn in nhãn vận chuyển PayPal của bạn. Nếu một máy in mạng được chọn, nhãn của bạn có thể ở một vị trí thực khác. Máy in tài liệu sẽ tạo ra một bản sao kỹ thuật số của nhãn của bạn chứ không phải là một bản in cứng. Trong trường hợp bạn không thể giải quyết các sự cố máy in của mình, bạn có thể lưu nhãn vận chuyển thành định dạng kỹ thuật số và in tài liệu đó trên máy tính đang hoạt động.

Khởi động lại trình duyệt web của bạn

Nếu bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng máy in của mình và không tin rằng đó là lỗi, thì có thể do lỗi của trình duyệt Web hoặc một plugin quan trọng được cài đặt trong trình duyệt của bạn. Đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt, sau đó khởi chạy lại chương trình và in nhãn vận chuyển của bạn từ PayPal. PayPal cho phép bạn in lại các nhãn bưu phí đã mua trong tối đa hai mươi bốn giờ sau lần mua đầu tiên. Nếu khởi động lại trình duyệt của bạn không thành công trong việc tạo lệnh in thành công, hãy thử truy cập PayPal bằng một trình duyệt khác được cài đặt trên máy tính của bạn.

Chu kỳ năng lượng Thiết bị của bạn

Sau khi chạy trong một thời gian dài, các quy trình mở trong RAM của hệ thống và các lệnh in cũ có thể khiến máy in và máy tính của bạn hoạt động thất thường. Bạn có thể giải quyết một số lỗi bằng cách thực hiện chu trình cấp nguồn cho thiết bị của mình. Chu kỳ năng lượng bao gồm việc tắt máy tính và máy in của bạn, sau đó rút phích cắm của từng thiết bị trong mười đến ba mươi giây. Cắm lại thiết bị của bạn và cố gắng in nhãn vận chuyển của bạn.

Làm hỏng nhãn

Trong trường hợp sự cố phần cứng hoặc phần mềm khiến bạn không thể in nhãn vận chuyển của mình, PayPal cho phép bạn hủy các nhãn không sử dụng trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ lần mua đầu tiên. Bạn có thể vô hiệu nhãn vận chuyển bằng cách mở tab "Lịch sử" trong thông tin tài khoản PayPal của mình. Tìm khoản thanh toán được liên kết với nhãn vận chuyển mà bạn muốn hủy, sau đó nhấp vào liên kết "Chi tiết", sau đó chọn liên kết "Nhãn Void" để hủy nhãn. Bạn sẽ không thể được hoàn lại tiền nếu USPS đã quét biểu mẫu.