Cách thiết lập tính toán tự động trong Excel 2010

Khi bạn chỉnh sửa các giá trị trên trang tính Microsoft Excel của mình, nhấn nút “F9” sẽ làm mới phép tính theo cách thủ công. Để tránh công việc tẻ nhạt khi nhấn nút này lặp đi lặp lại và có nguy cơ tính toán không chính xác, hãy điều chỉnh các tùy chọn chương trình từ thủ công sang tự động. Cài đặt tự động cho phép Excel tính toán lại khi một giá trị mới ảnh hưởng đến công thức. Bạn tiết kiệm thời gian và các lần gõ phím để tạo ra một sổ làm việc cập nhật cho đồng nghiệp và khách hàng của bạn đánh giá.

Tùy chọn tính toán sổ làm việc

1

Nhấp vào tab "Tệp", nhấp vào "Tùy chọn", sau đó nhấp vào tab "Công thức" trong hộp thoại.

2

Nhấp vào nút radio bên cạnh “Tự động” trong phần Tùy chọn Tính toán.

3

Nhấp vào “OK” để lưu và đóng.

Công thức

1

Nhập dữ liệu của bạn trên trang tính. Tránh để các ô trống trong phạm vi.

2

Nhấp vào tab “Công thức”, sau đó nhấp vào mũi tên “Tùy chọn tính toán” trong nhóm Tính toán để hiển thị danh sách thả xuống. Nhấp để thêm dấu kiểm bên cạnh “Tự động”.

3

Bấm vào ô để chọn nơi bạn muốn phép tính xuất hiện. Ví dụ: bấm vào ô trống ở bên phải ô cuối cùng trong hàng hoặc bấm vào ô trống bên dưới cột dữ liệu.

4

Nhấp vào tab "Công thức" và sau đó nhấp vào "Tự động tính tổng" hoặc một chức năng khác trong nhóm Thư viện chức năng. Thay vào đó, hãy nhấp vào tab “Trang chủ” và sau đó nhấp vào “Tự động tính tổng” hoặc một chức năng khác trong nhóm Chỉnh sửa. Nhấp vào nút mũi tên cho danh sách thả xuống Tự động tính tổng sẽ hiển thị “Trung bình”, “Số đếm”, “Tối đa”, “Tối thiểu” và “Các chức năng khác”. Công thức hiển thị trong ô đã chọn và một đường viền chấm động, bao quanh các giá trị.

5

Nhấn “Enter” để kích hoạt và hiển thị phép tính trong ô. Đường viền chấm biến mất. Khi bạn chỉnh sửa hàng hoặc cột này bằng các giá trị mới, trang tính của bạn sẽ cập nhật phép tính mới.