Cách sửa đổi thông tin chủ sở hữu trên Macbook

Khi bạn mua một chiếc Macbook từ chủ sở hữu trước của nó, bạn có thể muốn thay đổi thông tin tài khoản quản trị viên. Mặc dù có thể dễ dàng thay đổi tên đầy đủ được liên kết với tài khoản, nhưng không có cách nào để thay đổi tên người dùng của tài khoản. Cách duy nhất để thay đổi hoàn toàn thông tin tài khoản quản trị là tạo một tài khoản quản trị viên mới của riêng bạn và sau đó xóa tài khoản mà chủ sở hữu trước đó đã thiết lập để sử dụng cho riêng mình.

1

Đăng nhập vào tài khoản quản trị viên.

2

Mở "Tùy chọn hệ thống" từ biểu tượng trong Dock của bạn hoặc từ menu Apple ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

3

Nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở phần dưới bên trái của màn hình, sau đó nhập mật khẩu quản trị viên vào hộp thoại sẽ xuất hiện.

4

Nhấp vào nút "+" bên dưới danh sách tài khoản người dùng. Chọn "Quản trị viên" trên danh sách thả xuống bên cạnh "Tài khoản mới".

5

Điền vào phần còn lại của trường với tên và tên người dùng bạn muốn sử dụng cho thông tin chủ sở hữu của mình, sau đó nhấp vào "Tạo tài khoản".

6

Đăng xuất khỏi tài khoản quản trị viên hiện tại.

7

Đăng nhập vào tài khoản mới mà bạn đã tạo cho chính mình.

8

Quay lại phần Tài khoản của Tùy chọn Hệ thống. Nhấp vào tài khoản quản trị viên cũ, sau đó nhấp vào nút "-" để xóa nó. Điều này sẽ để lại một tài khoản quản trị viên với thông tin của bạn.