Cách đặt AT & T.net Trang chủ của bạn

AT & T.net là một cổng vào tin tức kinh doanh, công nghiệp và kỹ thuật cũng như tài khoản email của công ty bạn. Trang web cũng có chỉ số Dow Jones và các mức trung bình chứng khoán khác, một nguồn cấp tin tức có thể tùy chỉnh và những tin tức mới nhất về thế giới và quốc gia. Bạn thậm chí có thể đặt AT & T.net làm trang chủ cho trình duyệt của mình thông qua liên kết trang chủ của trang web.

Truy cập AT & T.net

AT & T.net có thể truy cập được bằng cách điều hướng trình duyệt Internet trên máy tính của bạn đến liên kết “AT & T.net” (xem phần Tài nguyên). Trang Web chứa nhiều liên kết đến cả dịch vụ AT&T và Yahoo bao gồm email, danh sách truyền hình tin tức và thông tin kinh doanh. AT & T.net cũng chứa một liên kết để biến trang Web thành trang chủ của bạn - “Đặt AT & T.net làm trang chủ của bạn”.

Liên kết Trang chủ

Nhấp vào liên kết “Đặt AT & T.net làm trang chủ của bạn” trên AT & T.net để gán trang làm trang chủ cho trình duyệt của bạn. Một hộp thoại sẽ mở ra bên dưới liên kết hiển thị biểu tượng, quả địa cầu màu xanh của AT&T và từ “Kéo tôi xuống dưới biểu tượng. Nhấp và kéo quả địa cầu đến biểu tượng có chứa hình ảnh ngôi nhà trên thanh công cụ của trình duyệt. Biểu tượng ngôi nhà có thể ở bên trái hoặc bên phải thanh Địa chỉ của trình duyệt.

Chỉ định Trang chủ

Khi bạn kéo quả địa cầu đến biểu tượng Ngôi nhà của trình duyệt, hãy thả chuột và nhấp vào nút “Có” trên cửa sổ bật lên có chứa từ ““ Bạn có muốn tài liệu này là trang chủ mới của mình không? ” để xác nhận thay đổi trang chủ của bạn. Không cần truy cập vào cài đặt của trình duyệt của bạn để hoàn tất thay đổi trang chủ - thay đổi này được hoàn tất ngay lập tức khi bạn nhấp vào nút "Có".

Trình duyệt tương thích

Thay đổi trang chủ của AT & T.net tương thích với nhiều trình duyệt bao gồm Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera và Safari.